rok akademicki 2016/2017

Posiedzenie Rady Naukowej CEW UMCS

7 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Centrum Europy Wschodniej UMCS. Obradom przewodniczyła Prorektor ds. Kształcenia UMCS, Przewodnicząca Rady Naukowej CEW UMCS, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, przedstawiciele poszczególnych Wydziałów UMCS. Podczas posiedzenia Dyrektor CEW UMCS, prof. dr hab. Walenty Baluk złożył sprawozdanie z działalności Centrum za okres 9 czerwiec 2016 – 7 listopad 2016. Rada Naukowa CEW UMCS oceniła pozytywnie i przyjęła sprawozdanie. Dyrektor CEW UMCS wystąpił również z wnioskiem o nadanie Medalu św. Cyryla i Metodego prof. dr. hab. Janowi Orłowskiemu.

Profesor dr hab. Jan Orłowski urodził się 23 stycznia 1932 r. we wsi Wola Szczygiełkowa w powiecie kieleckim. W roku 1953 ukończył liceum pedagogiczne w Bodzentynie. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na kierunku Filologia Rosyjska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, które ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1957. Po studiach pracował jako nauczyciel w szkołach licealnych w Kraśniku i Lublinie oraz w II lubelskim Studium Nauczycielskim. W roku 1967 rozpoczął pracę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako wykładowca historii literatury rosyjskiej i związał swoją drogę naukową z naszą Uczelnią W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a już cztery lata później stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1986. Do czasu przejścia na emeryturę w roku 2002 pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze na Wydziale Humanistycznym UMCS – kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz prodziekana Wydziału Humanistycznego. W swojej pracy naukowej prof. dr hab. Jan Orłowski poświęcał się głównie badaniu dziejów polsko-rosyjskich związków literackich, a w ostatnich latach odkrywaniu twórczych inspiracji polskiej kultury w poezji rosyjskiej (Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz). Tej problematyki dotyczy większość jego licznych publikacji naukowych, m.in. książek: Niekrasow w Polsce, Aleksy K. Tołstoj, Z dziejów polsko-rosyjskich związków kulturalnych, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polscei in. Za osiągnięcia w pracy badawczej profesor Jan Orłowski siedmiokrotnie był laureatem nagrody naukowej Ministra Edukacji Narodowej.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dalszej części posiedzenia omówiono plany działalności CEW UMCS.

Konflikt rosyjsko-ukraiński w obiektywie dziennikarza

1 grudnia br. odbędą się warsztaty eksperckie dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Warsztaty poprowadzi dr Piotr Andrusieczko – politolog, dziennikarz, sprawozdawca wydarzeń na Ukrainie. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na adres mailowy Centrum Europy Wschodniej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Czytaj więcej...

CEW na konferencji w Kijowie

KijwNW dn. 21 października br. w Kijowie odbyła się konferencja Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи”.Organizatorami konferencji byli: Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych Ministerstwa Kultury Ukrainy, Narodowe Centrum Kultury Ludowej „Muzeum Iwana Honczara” oraz Instytut Kulturologii Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy.

            Centrum Europy Wschodniej UMCS na konferencji reprezentowała dr Nadia Gergalo-Dąbek, która przedstawiła referat „Мовний аспект культурної безпеки України”.

Konferencja "Region, wspólnota, obywatel... Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej"

Serdecznie zapraszamy na kolejną  konferencję międzynarodową   "Region, wspólnota, obywatel...  Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej", która odbędzie się w dniach 27-28 października 2016 w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Program...>

Informacje organizacyjne...>

 

IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"

W dn. 18 października br. dr Nadia Gergało-Dąbek wzięła udział w IX Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią pt. „Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej” zorganizowanym przez Centrum Promocji Informatyki.

W programie Forum zaprezentowano takie tematy jak: narzędzia informatyczne wspomagające ewaluację pracowników i sprawozdania okresowe; rola internetu w upowszechnianiu edukacji szkolnictwa wyższego; przetwarzanie i wizualizacja danych dla potrzeb dydaktyki akademickiej - przegląd metod i narzędzi informatycznych; narzędzia cyfrowe w edukacji - komputerowe wspomaganie dydaktyki; wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w pracy akademickiej; z praktyki e-learningu na platformę Modle i inn.