rok akademicki 2016/2017

Wizyta dr Jakuba Forst-Battaglia w Centrum Europy Wschodniej

W dn. 2 grudnia 2016 r. w Centrum Europy Wschodniej złożył wizytę dr Jakub Forst-Battaglia- austriacki dyplomata, historyk i filolog słowiański. Po pracy nauczycielskiej i działalności naukowej dotyczącej Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Wiedeńskim (jako doktor filozofii), wstąpił do służby dyplomatycznej. Był ambasadorem Austrii w kilku krajach, m.in. Polsce i Estonii. Na służbie dyplomatycznej przebywał w Moskwie, Madrycie, Pradze i Tallinie, przez kilka lat obejmował posadę dyrektora Austriackiego Forum Kulturalnego w Kijowie. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. relacje polsko-austriackie i austriacko-ukraińskie oraz stosunki kulturalne między Wiedniem a Galicją. Wiele publikacji poświęcił Polakom w Galicji, napisał liczące się prace z dziejów Galicji i przeszłości polsko-austriackich stosunków politycznych. W 1980 r. wydał w Szwajcarii przewodnik po Polsce zatytułowany Polen, a w 1983 r. w Wiedniu, w ramach obchodów dwustulecia Odsieczy Wiednia, książkę Polnisches Wien. Dr Jakub Forst-Battaglia jest wnukiem wybitnego wiedeńskiego historyka, dyplomaty i krytyka literackiego profesora Ottona Fosrt de Bataglii (1889-1965), wysoce zasłużonej postaci austriacko-polskiego pogranicza naukowego i literackiego, autora m.in. cenionych monografii o Stanisławie Auguście Poniatowskim i Janie III Sobieskim.