rok akademicki 2016/2017

CEW na konferencji w Kijowie

KijwNW dn. 21 października br. w Kijowie odbyła się konferencja Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи”.Organizatorami konferencji byli: Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych Ministerstwa Kultury Ukrainy, Narodowe Centrum Kultury Ludowej „Muzeum Iwana Honczara” oraz Instytut Kulturologii Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy.

            Centrum Europy Wschodniej UMCS na konferencji reprezentowała dr Nadia Gergalo-Dąbek, która przedstawiła referat „Мовний аспект культурної безпеки України”.