rok akademicki 2015/2016

CEW na konferencji we Lwowie

W dn. 24 września br. we Lwowie odbyła się VI Annual International Scientific and Practical Conference „SECURITY IN AN INTERNATIONAL SYSTEM OF MODERN TRANSFORMATIONS: CHALLENGES AND PROSPECTS”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz Instytut Politologii i Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

           Centrum Europy Wschodniej UMCS reprezentowała na konferencji dr Nadia Gergalo-Dąbek, która przedstawiła referat „Kwestia językowa a bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy”.