rok akademicki 2013/2014

SŁOWIANIE NA EMIGRACJI: LITERATURA – KULTURA – JĘZYK

Wpisany przez Targońska Barbara 23 wrzesień 2014

KMopole22-23 września 2014 r. w Opolu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. SŁOWIANIE  NA  EMIGRACJI: LITERATURA – KULTURA – JĘZYK, organizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W tym czasie Uniwersytet Opolski gościł 75 osób z Rosji, Białorusi, Niemiec, Włoch, Czech, Turcji, Izraela oraz kadry naukowej z Polski m.in. pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz innych ośrodków zagranicznych. Centrum Europy Wschodniej UMCS reprezentował Dyrektor dr Aleksy Kucy, który również zabrał głos  jako prelegent.

 

Polsko-Ukraiński Uniwersytet Wirtualny

Wpisany przez Targońska Barbara 18 wrzesień 2014

PUUniwersytetWirtualny15 września 2014 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się inauguracja projektu Polsko-Ukraiński Uniwersytet Wirtualny. Centrum Europy Wschodniej UMCS reprezentował zaproszony na to wydarzenie Dyrektor dr Aleksy Kucy. Uroczystą inaugurację projektu objęli swoimi patronatami honorowymi: Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomicz-Śmigielska, Starosta Jarosławski Pan Jerzy Batycki, Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Andrzej Wyczawski.

Więcej informacji ...>

 

KOMU NIE BIJĄ DZWONY?

Wpisany przez Targońska Barbara 21 maj 2014

seminarium2W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się seminarium realioznawcze, poświęcone 10. rocznicy pogromu Serbów w Kosowie i Metochii pt.: Komu nie biją dzwony. Słowo wstępne wygłosił Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, dr Aleksy Kucy. Następnie odbyła się projekcja filmu pt.: Komu nie biją dzwony. Po pokazie filmu głos zabrali zaproszeni goście CEW UMCS: ks. Michał Czykwin przedstawił historię i znaczenie Kosowa i Metochii dla Serbów. Podzielił się również licznymi spostrzeżeniami i doświadczeniem nabytymi w czasie swojego pobytu w Kosowie i Metochii. Vladan Stamenkowić wystąpił z prelekcją na temat współczesnej sytuacji Serbów w Kosowie i Metochii. Na koniec seminarium wykład otwarty pt.: Wizja macedońska przeprowadził dr Zdravko Stamatoski. [opr. mgr Elżbieta Gardjas-Ziętek]

 

 

 

Spotkanie Absolwentów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

Wpisany przez Targońska Barbara 13 czerwiec 2014

W ramach obchodów 70-lecia powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Europy Wschodniej organizuje Zjazd Absolwentów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w dniu 15 czerwca br. Spotkanie Absolwentów EKPiUU odbędzie na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen przy Al. Warszawskiej) w godz. 17–22.

Czytaj więcej...

VII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

Wpisany przez Targońska Barbara 09 kwiecień 2014

W dniach 4-5 kwietnia br. w Lublinie odbywały się VII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa – finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz finał VII Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Organizatorem wydarzeń był Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie, a jednym ze współorganizatorów – Centrum Europy Wschodniej w osobie dr Nadii Gergało-Dąbek. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano wieczór literacki ze współczesną pisarką i tłumaczką ukraińską Natalią Śniadanko, której przyjazd zorganizowano przy wsparciu CEW...>