rok akademicki 2009/2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Wpisany przez Targońska Barbara 30 wrzesień 2010

obrona shevchuk29 września 2010 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w latach 2005-2009 mgr Yaroslavy Shevchuk pt. Bohater współczesnej młodej prozy polskiej i ukraińskiej w sytuacji (samo)identyfikacji pokoleniowej: aspekt socjologiczny (promotor: prof. dr hab. Stefania Andrusiw, recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. Danuta Szymonik z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Yaroslavie Shevchuk tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i przyznanie nagrody rektorskiej. Praca została również wyróżniona poprzez rekomendowanie do druku.

Posiedzenie Konwentu EKPiUU

Wpisany przez Targońska Barbara 16 wrzesień 2010

W dniu 2 września br. w Kijowie odbyło się posiedzenie Konwentu EKPiUU, na którym omawiane były ważne kwestie związane z działalnością Kolegium. Udział w posiedzeniu wzięło 9 osób z pięciu uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Wpisany przez Targońska Barbara 30 czerwiec 2010

obrona_z30 czerwca 2010 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w latach 2006/2007 – 2008/2009 mgr Zoji Kucej pt. Świętość i święci w dyskursie kulturowym rosyjskiej diaspory. Proza Borysa Zajcewa (1922-1972). Promotorem rozprawy była prof. zw. dr hab. Anna Woźniak; recenzenci: prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Bronisław Kodzis – Uniwersytet Opolski. Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Zoji Kucej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o literaturze.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Wpisany przez Targońska Barbara 30 czerwiec 2010
30 czerwca 2010 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im.Marii
Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr
Pawła Błędowskiego pt. "Postmodernistyczna krytyka idei i instytucji
uniwersytetu"
. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Jan Pomorski;
recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sławek – Uniwersytet Śląski, prof. dr hab.
Tadeusz Szkołut – UMCS. Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę
doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady
Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Pawłowi Błędowskiemu tytułu doktora
nauk humanistycznych w zakresie metodologii historii i historii historiografii.

Od Europejskiego Kolegium do Europejskiego Uniwersytetu

Wpisany przez Targońska Barbara 11 czerwiec 2010

11 czerwca br. w EKPiUU odbył się okrągły stół pt. Od Europejskiego Kolegium do Europejskiego Uniwersytetu, który stanowił podsumowanie 10-lecia istnienia EKPiUU. W dyskusji wzięły udział obecne i byłe władze Kolegium oraz osoby z nim związane i goście: kanclerz dr Aleksy Kucy, zastępca Przewodniczącego Konwentu i prorektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Chibowski, prof. dr hab. Jan Pomorski – Przewodniczący Konwentu w latach 2004-2006, obecnie Pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. powołania Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego; dr Grzegorz Kuprianowicz – kanclerz EKPiUU w latach 2004-2006; prof. dr hab. Marian Harasimiuk – członek Rady Założycieli EKPiUU oraz rektor UMCS w latach 1999-2005; dr hab. Hubert Łaszkiewicz – członek Konwentu EKPiUU w ubiegłych latach, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ołeh Horbenko oraz prof. Mykoła Doroszenko z Akademii Państwowej Służby Podatkowej w Kijowie. Dyskusję poprowadził niezależny dziennikarz Marcin Superczyński. Podczas posiedzenia okrągłego stołu rozmawiano o osiągnięciach i porażkach Kolegium, o idei uniwersytetu polsko-ukraińskiego, która rozwinęła się z Kolegium i rozrosła się do koncepcji Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego. NT

Dni Nauki 2010

Wpisany przez Targońska Barbara 11 czerwiec 2010

dnekpiuu

W dniu 11 czerwca br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyły się Dni Nauki połączone z podsumowaniem 10-lecia istnienia Kolegium. W oficjalnym rozpoczęciu Dni Nauki wzięły udział zarówno obecne, jak i byłe władze  EKPiUU, słuchacze Kolegium oraz goście. Głos zabrali m.in. Kanclerz Kolegium dr Aleksy Kucy, Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. Mykoła Doroszenko z Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej z Kijowa. List powitalny od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej odczytał Pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. powołania Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego Prof. dr hab. Jan Pomorski. Wykład Otwarty pt. Antynomia moralizmu i realizmu w polityce wygłosił Prof. dr hab. Leszek Gawor. Wręczono dyplomy EKPiUU słuchaczom, którzy w tym roku ukończyli studia w ramach Kolegium oraz obronili swoje doktoraty. Dyplom Honorowy Kolegium wręczono Prof. dr hab. Janowi Pomorskiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację dotyczącą powołania Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego. W części artystycznej wystąpiła Oksana Terefenko. Po zakończeniu części oficjalnej słuchacze Kolegium oraz młodzi naukowcy z innych ośrodków kontynuowali swoją pracę w czterech panelach tematycznych, w których wygłoszono łącznie przeszło 50 referatów. Dni Nauki EKPiUU 2010 połączone z obchodami 10-lecia Kolegium objęte zostały Patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie prof. Barbary Kudryckiej oraz Marszałka Województwa Lubelskiego dr Krzysztofa Grabczuka.

 

Zjazd absolwentów Kolegium

Wpisany przez Targońska Barbara 12 czerwiec 2010

za3za2W dniu 12 czerwca br. w EKPiUU odbyło się spotkanie absolwentów, którzy ukończyli Kolegium w roku 2005 i byli pierwszymi jego słuchaczami. Na spotkaniu z obecnymi słuchaczami absolwenci podzielili się wspomnieniami na temat studiów w ramach Kolegium,  opowiedzieli o tym, jak potoczyły się ich losy po ukończeniu studiów. Ponadto na spotkaniu poruszono kwestie Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego, sytuacji w szkolnictwie wyższym na Ukrainie oraz nostryfikacji dyplomów. Wieczorem absolwenci i obecni słuchacze spotkali się przy ognisku integracyjnym. Absolwenci Kolegium wzięli też udział w okrągłym stole „Od Europejskiego Kolegium do Europejskiego Uniwersytetu”, który się odbył w przededniu, 11 czerwca. NT


Obrona Oksany Voytyuk

Wpisany przez Targońska Barbara 14 czerwiec 2010

14 czerwca 2010 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Oksany Voytyuk pt. Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej (promotor: dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. UMCS; recenzenci: dr hab. Zbigniew Czachór, prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Czesław Maj z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Oksanie Voytyuk tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. NT

Obrona Igora Lyubashenki

Wpisany przez Targońska Barbara 11 czerwiec 2010

11 czerwca 2010 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczа Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Igora Lyubashenki pt. Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec Państw Europy Wschodniej (promotor: dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. UMCS; recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Łastawski z Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW oraz dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. nadzw. UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr. Igorowi Lyubashence tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

Obrona Wiesławy Szymczuk

Wpisany przez Targońska Barbara 10 czerwiec 2010

9 czerwca 2010 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Wiesławy Szymczuk pt. Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie (promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Mich, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Iwona Hofman z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Wiesławy Szymczuk tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.