rok akademicki 2008/2009

Rok akademicki 2008/2009

Wpisany przez Targońska Barbara 19 grudzień 2008

28.09.2009
W dniu 28 września br. na posiedzeniu Rady Założycieli i Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Katolicki Uniwersytet Lubelski ogłosiły o swoim wyjściu ze składu EKPiUU. W związku z tym Przewodniczący Konwentu ks. prof. Mirosław Kalinowski zaproponował powołanie komisji likwidacyjnej Kolegium. Obecni na posiedzeniu rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie odrzuciły tę propozycję. UMCS kategorycznie odmówił likwidacji Kolegium, podczas gdy Uniwersytet Lwowski oświadczył, że wobec braku na posiedzeniu pozostałych dwóch ukraińskich uniwersytetów z Kijowa (Państwowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki i Państwowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”) nie może zaakceptować tej decyzji zaznaczywszy, że swoje stanowisko w tej sprawie zajmie jedynie po konsultacjach z ukraińskimi partnerami i ministrem Nauki Ukrainy, prof. I. Wakarczukiem. Ostatecznie ks. prof. M. Kalinowski złożył kompetencje Przewodniczącego Konwentu.

15.09.2009
15 września 2009 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Wiktorii Durkałewycz pt. Polska semiotyka literacka: teoria, metodologia, praktyka (promotor: prof. dr hab. Stefania Andrusiw, recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński z Uniwersytetu Zielonogórkiego oraz prof. dr hab. Anna Woźniak z KUL). Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu mgr. Wiktorii Durkałewycz tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

14.09.2009
14 września 2009 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Wiktora Hnatiuka pt. Optyczne własności nanostruktur Pb na powierzchni Si (promotor: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski, recenzenci: prof. dr hab. Antoni Ciszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Mirosław Załużny z UMCS). Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu mgr. Wiktorowi Hnatiukowi tytułu doktora nauk fizycznych.

06.07.2009
6 lipca 2009 r. na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Ołeny Hajdamaki pt. Kształty uczuć (promotor: prof. sztuk plastycznych Grzegorz Mazurek, recenzenci: dr hab. Marek Basiul z Uniwersytetu Szczecińskiego Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu oraz ad. I st. Krzysztof Szymanowicz z UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr Ołenie Hajdamace tytułu doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.

02.07.2009
2 lipca 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Anny Kruk pt. System opodatkowania dochodów osób fizycznych na Ukrainie (promotor: prof. dr hab. Alicja Pomorska, recenzenci: prof. dr hab. Adam Szewczuk z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Joanna Szołno-Koguc z UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr Annie Kruk tytułu doktora nauk ekonomicznych.

09.06.2009
9 czerwca 2009 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Oksany Sawruk pt. A Cognitive Grammar Analysis of English and Ukrainian Idiomatic Expressions (promotor: prof. dr hab. Henryk Kandela, recenzenci: dr hab. Bogusław Bierwiaczonek prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz prof. dr hab. Michał Łesiów z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Oksanie Sawruk tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego.

01.06.2009
1 czerwca br. w Woli Uhruskiej odbyło się II sympozjum naukowe pt. Język ukraiński w polskim systemie oświaty zorganizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz gminę Wola Uhruska. Sympozjum odbywało się pod patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie. Ze strony Kolegium w sympozjum wzięli udział i wystąpili Kanclerz dr hab. Włodzimierz Osadczy oraz dr Nadia Tkaczyk.

23.05.2009

23 maja br.odbył się tradycyjny już coroczny mecz piłki nożnej o puchar EKPiUU pomiędzy absolwentami Kolegium (drużyna Dembel Rangers) a aktualnymi słuchaczami (drużyna Reshta United), który tym razem zakończył się wygraną aktualnych słuchaczy. Wbrew niesprzyjającej pogodzie mecz dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń i wytworzył niepowtarzalną atmosferę.

22.05.2009
W dniu 22 maja br. w EKPiUU odbył się Wykład Otwarty EKPiUU pt. Reaktywowanie mitów nacjonalistycznych w celach politycznych, który wygłosił znany ukraiński dziennikarz, publicysta i eseista dr Wołodymyr Pawliw. Wykład wywołał żywe zainteresowanie i gorącą dyskusję wśród słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina.

08.05.2009
8 maja 2009 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Wiktorii Wybornowej pt. Administracja publiczna w Polsce i na Ukrainie w okresie transformacji ustrojowej. Analiza porównawcza (promotor: dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Stefan Trochimczuk z Instytutu Halickiego we Lwowie oraz prof. dr hab. Władysław S. Kucharski z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Wiktorii Wybornowej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

06.05.2009
6 maja 2009 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Lilii Potapenko pt. List prywatny w perspektywie genologicznej (na materiale listów Antoniego Czechowa i Stefana Żeromskiego) (promotor: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, recenzenci: prof. dr hab. Bożena Witosz z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Jan Mazur z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Lilii Potapenko tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego.

05.05.2009
W dniu 5 maja 2009 r. w Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie odbyło się posiedzenie Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Konwentu - przedstawiciele założycieli EKPiUU, prof. Wołodymyr Połochało – Przewodniczący Komitetu ds. Nauki i Oświaty Najwyższej Rady Ukrainy, przedstawiciele władz Miasta Lublina i Wojewody Lubelskiego oraz Przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy EKPiUU. Konwent podsumował działalność Kolegium za okres od 2006 roku do 2009 roku oraz przyjął sprawozdanie Przewodniczącego Konwentu oraz Kanclerza EKPiUU. Podczas posiedzenia wybrano nowe władze: Przewodniczącym Konwentu EKPiUU został ponownie Ks. Prof. Mirosław Kalinowski, natomiast na Zastępcę Przewodniczącego Konwentu wybrano Prorektora Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie Prof. Petra Becha. Wybory Kanclerza Kolegium przeniesiono na lipiec br.

27.04.2009
27 kwietnia br. EKPiUU odwiedziła grupa uczniów i opiekunów ze szkoły w Użhorodzie (Ukraina) i gimnazjum nr 9 w Lublinie. Wizyta gości była częścią ich pobytu w Polsce w ramach programu wymiany młodzieży. Od dr Nadii Tkaczyk goście dowiedzieli się o Kolegium, historii jego powołania, bieżącej sytuacji, perspektywach rozwoju oraz obejrzeli prezentację multimedialną Ukrainy.

16-24.04.2009
W dniach 16, 19, 21, 22 і 24 kwietnia br. w Filharmonii Lubelskiej odbywała się wystawa linorytów słuchacza IV roku EKPiUU Mykoły Soboliwśkiego. Wystawa towarzyszyła koncertom, które w tym czasie odbywały się w filharmonii.

07.04.2009
W dniu 7 kwietnia br. w EKPiUU odbył się Wykład Otwarty pt. Otwarty problem miejsca Ukrainy w Europie, który wygłosił Honorowy Przewodniczący Konwentu EKPiUU, Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski.Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina.

03-05.04.2009
W dniach 3-5 kwietnia br. w Lublinie odbywały się Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, organizatorami których było Centrum Kultury w Lublinie i Wołyńska Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łucku, a jednym ze współorganizatorów – Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W ramach spotkań odbyło się szereg przedsięwzięć, m.in. IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej, warsztaty technik mówienia, warsztaty ekspresji twórczej, warsztaty recytatorsko-teatralne, koncerty i wieczór literacki. W ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa grupa doktorantów EKPiUU „Nowa Europa” zaprezentowała spektakl na podstawie poematu Tarasa Szewczenki „Topola”.

03.04.2009
3 kwietnia br. w ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa odbył się wieczór literacki poety ukraińskiego Iwana Małkowycza, autor zbiorów poetyckich „Biały kamień”, „Klucz”, „Wiersze”, „Z aniołem na ramieniu”, „Wiersze na zimę”. Wieczór literacki połączony był z prezentacją książek wydawnictwa A-BA-BA-HA-ŁA-MA-HA, którego założycielem i dyrektorem jest Iwan Małkowycz. Wieczór prowadzili dr Andrij Saweneć, Marcin Czyż i dr Nadia Tkaczyk, która zainicjowała i zorganizowała przyjazd Iwana Małkowycza do Lublina.(Foto Jarosław Kit)

02.04.2009
2 kwietnia słuchacz II roku Kolegium Łukasz Jasina wygłosił wykład pt. The discussion about mutual history in the Polish and Ukrainian movies since 1989 w Harvard Ukrainian Research Institute.

02.04.2009
2 kwietnia br. wspólnie z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej EKPiUU zorganizowało prezentację książki dr. Tomasza Kapuśniaka pt. Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie. Dr Tomasz Kapuśniak był słuchaczem EKPiUU w latach 2003-2007, obecnie jest pracownikiem naukowym IEŚW. Prezentacja książki była połączona z dyskusją o Ukrainie, w której wzięli udział autor książki dr Tomasz Kapuśniak, prof. dr hab. Andrzej Gil z IEŚW, dr Nadia Tkaczyk z EKPiUU oraz słuchacze Kolegium.(Foto Jarosław Kit )

24.03.2009
24 marca br. w Kolegium odbyło się pierwsze spotkanie w cyklu „Sami o sobie”. Cykl ma na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy – jak sam tytuł wskazuje – o swoich kolegach, ich ciekawych pasjach, zainteresowaniach, talentach. Pierwsze spotkanie odbyło się ze słuchaczką I roku EKPiUU Agnieszką Caban pt. Nie bój się Cygana, czyli o stereotypach na temat społeczności romskiej. Podczas spotkania Agnieszka Caban zabrała uczestników w fascynująca wędrówkę przez wieki, opowiedziała wiele ciekawego na temat pochodzenia Romów, ich języku, tradycji, zwyczajach, tożsamości, o różnicach pomiędzy tradycyjnymi a nietradycyjnymi Romami etc. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
Agnieszka Caban jest związana z kulturą romską, przygotowuje rozprawę doktorską na temat: „Osadnictwo i obyczajowość Cyganów/Romów polskich i ukraińskich w kontekście współczesnych przemian polityczno-społecznych” na Wydziale Humanistycznym UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Adamowskiego. Ponadto Agnieszka Caban jest sekretarzem Miesięcznika Kulturalnego „Kutura Enter” oraz redaktorem działu wielokulturowego we wspomnianym miesięczniku. Jest również członkiem zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” – Pomocna Dłoń, animatorką kultury, organizatorką wydarzeń kulturalnych, m.in. festiwali, wystaw, koncertów etc. o tematyce wielokulturowej.

19.03.2009
19 marca 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Henadzia Kurhuna pt. Możliwości i czynniki rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Białorusi (promotor: dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw. UMCS, recenzenci: dr hab. Jerzy Różański, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko z UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr. Henadziowi Kurhunowi tytułu doktora nauk ekonomicznych.

12.03.2009
12 marca br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się obchody 195. rocznicy urodzin wybitnego poety, malarza, pisarza i wielkiego syna narodu ukraińskiego Tarasa Szewczenki. W ramach obchodów odbyła się prezentacja wydań Kobziarza Tarasa Szewczenki i Eneidy Iwana Kotlarewskiego w tłumaczeniu na język polski Piotra Kuprysia. Jednym z organizatorów obchodów było również Kolegium.

12.03.2009
12 marca br. w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Założycieli Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, w którym wzięli udział władze wszystkich uniwersytetów założycielskich Kolegium oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Celem posiedzenia była dyskusja nad zmianą Statutu Kolegium oraz jego zatwierdzenie. Nowy Statut umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie Kolegium do czasu przekształcenia go w Uniwersytet Polsko-Ukraiński. STATUT...>

12.03.2009

W dniu w EKPiUU odbył się Wykład Otwarty pt. Komunikacja masowa oraz edukacja dziennikarska we współczesnej Ukrainie, który wygłosił Prezydent Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” prof. Serhij Kwit. Wykład wywołał wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy i zaowocował wieloma pytaniami.

06.03.2009
W dniu 6 marca br. w EKPiUU odbyło się spotkanie słuchaczy Kolegium – cudzoziemców - z Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dr. Maciejem Ziębą oraz Kierownikiem Oddziału ds. Cudzoziemców Anną Wójcik. Podczas spotkania słuchacze Kolegium uzyskali szczegółowe informacje na temat legalizacji pobytu w Polsce, terminów i warunków przyznawania decyzji na pobyt czasowy, uzyskiwania wiz proceduralnych etc. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród obecnych na nim słuchaczy, o czym świadczyła duża ilość pytań.

04.03.2009
W dniu 4 marca br. w Kolegium przebywała z wizytą delegacja Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki w składzie: Ołeksandra Maksymeć – dziekan wydziału hotelarstwa i gastronomii, Łesia Senyk – kierownik praktyk studenckich oraz dr Iryna Klus – wykładowca języka polskiego, tłumacz oraz absolwentka EKPiUU. W ramach wizyty odbyło się spotkanie ze słuchaczami Kolegium, podczas którego dokonano prezentacji uczelni. Ponadto goście ze Lwowa spotkali się z władzami EKPiUU w celu omówienia szczegółów ewentualnej przyszłej współpracy.

19.02.2009
19 lutego 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Marty Tałan pt. Funkcjonowanie i rozwój procesów logistycznych polskich i ukraińskich przedsiębiorstw handlowych. Analiza porównawcza (promotor: prof. dr hab. Czesław Skowronek, recenzenci: dr hab. Jacek Szołtysek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz prof. dr hab. Genowefa Sobczyk z UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr Marcie Tałan tytułu doktora nauk ekonomicznych.

12-13.02.2009
W dniach 12-13 lutego br. w Ministerstwie Oświaty Ukrainy w Kijowie złożyła wizytę grupa ekspertów oraz władzе UMCS z Lublina w składzie: prof. dr hab. Stanisław Chibowski, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, dr hab. Włodzimierz Osadczy, dr hab. Hubert Łaszkiewicz, dr hab. Andrzej Gil, dr Aleksy Kucy, mgr Aneta Tkaczyk. Celem wizyty było spotkanie polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Podczas posiedzenia został przeanalizowany i zredagowany tekst porozumienia pomiędzy Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego.

14.01.2009
14 stycznia 2009 r. w Instytucie Nauk o Ziemi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Andrija Stefanyszyna pt. Przemiany krajobrazu rolniczo-przemysłowego Jaworskiego rejonu administracyjnego w okresie transformacji ustrojowej na Ukrainie (promotor: prof. dr hab. Józef Wojtanowicz, recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Szczypek z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. Andrzej Świeca, prof. nadzw. UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz w dniu 21.01.2009 podjęła decyzję o nadaniu mgr. Andrijowi Stefanyszynowi tytułu doktora nauk o ziemi.

14.01.2009
14 stycznia 2009 r. w Instytucie Nauk o Ziemi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Andrija Dobriańskiego pt. Przemiany krajobrazu rolniczego w Mościskim rejonie administracyjnym w warunkach transformacji ustrojowej na Ukrainie (promotor: prof. dr hab. Maria Łanczont, recenzenci: prof. dr hab. Janusz Gudowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Klimowicz z UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz w dniu 21.01.2009 podjęła decyzję o nadaniu mgr. Andrijowi Dobriańskiemu tytułu doktora nauk o ziemi.

18.12.2008
18 grudnia 2008 r.na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Ołeksandra Honczara pt. Wprowadzenie i funkcjonowanie strefy euro w świetle teorii unii walutowej (promotor: prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Gruchman z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jerzy Węcławski z UMCS). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr. Ołeksandrowi Honczarowi tytułu doktora nauk ekonomicznych.

16.12.2008

16 grudnia w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się przedświąteczne spotkanie integracyjne, na którym obecni byli również księża katolicki i greckokatolicki. Władze Kolegium oraz słuchacze złożyli sobie życzenia, wszyscy obecni podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy polskie i ukraińskie.

15.12.2008
15 grudnia w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się wręczenie dyplomów kolegiantom, którzy wzięli udział w organizacji międzynarodowej konferencji Dni Nauki 2008. Dyplomy honorowe z rąk Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Ołeha Horbenki i Kanclerza EKPiUU dr hab. Włodzimierza Osadczego, podpisane również przez prof. Myrosława Popowycza, otrzymali: Damian Szacawa, Iryna Kyryczenko, Olha Łysenko, Ołeksandr Rudyj, Jarosław Ponomarenko, Jarosław Kit, Marcin Czyż, Ihor Cwirkun, Roman Maciuk, Marta Drabczuk, Magda Darocha, Andrij Dubećkyj, Olha Hul, Nina Hryszkowa, Natalia Medwedczuk, Oleksandra Bratczuk, Danuta Naugolnyk, Łarysa Kolisnyk, Oleksandr Pusiev, Oleksandr Tretiak, Jacek Warda, Stefan Dmitruk, Marta Tymoszenko oraz Paweł Ślaza.

05-06.12.2008
5-6 grudnia w EKPiUU odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Dni Nauki 2008 pod patronatem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Podczas uroczystego otwarcia wykład inauguracyjny pt. Filozofia a demokracja wygłosił dyrektor Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy akademik Myrosław Popowycz. W konferencji wzięło udział około stu młodych naukowców, którzy zaprezentowali swoje referaty. Poza konferencją odbyło się kilka imprez towarzyszących, podczas których dyskutowano na temat polityki Polski i Ukrainy wobec siebie, dokonano prezentacji miast polskich i ukraińskich oraz przeglądu filmu „Łódź”, wysłuchano koncertu.

05.12.2008
5 grudnia 2008 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Liany Hurskiej-Kowalczyk pt. Opozycja polityczna na Ukrainie (1991-2006) (promotor: prof. dr hab. Edward Olszewski, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Marek Żmigrodzki z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Lianie Hurskiej -Kowalczyk tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

05.12.2008
5 grudnia 2008 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Jurija Hajduka pt. Mediatyzacja polityki: między komunikacją a kreacją rzeczywistości (promotor: prof. dr hab. Jan Hudzik, recenzenci: dr hab. Jan Kłos, prof. nadzw. z KUL oraz dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska. z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Jurijowi Hajdukowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

28.11.2008
28 listopada br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbył się Wykład Otwarty EKPiUU pt. Problemy i metody etnolingwistyki słowiańskiej, który wygłosił wybitny językoznawca, etnolingwista, folklorysta i slawista prof. dr hab. Jerzy Bartmiński.

27.11.2008
27 listopada br. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wspólnie z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” zorganizowało obchody 75. rocznicy Wielkiego Głodu, który miał miejsce na Ukrainie w latach 1932-1933. W ramach obchodów w Trybunale Koronnym odbyła się sesja ku czci ofiar, podczas której głos zabrali Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Polsce Ołeksandr Mocyk, zastępca Prezydenta miasta Lublin Włodzimierz Wysocki, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ołeh Horbenko, Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Robert Kuśnierz z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, prof. Mykoła Kuczerepa z Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki, dr Czesław Rajca – jeden z pierwszych badaczy Wielkiego Głodu w Polsce – oraz Kanclerz EKPiUU dr hab. Włodzimierz Osadczy. Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ołeh Horbenko odczytał list Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Wołodymyra Ohryzki do organizatorów i uczestników lubelskich obchodów. W ramach obchodów była prezentowana wystawa IPN poświęcona tym tragicznym wydarzeniom przygotowana przez dr Roberta Kuśnierza, odbyła się również prezentacja książek na ten temat, które ukazały się w Polsce i na Ukrainie. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Polsce Ołeksandr Mocyk. Następnie w Trybunale Koronnym odbył się pokaz filmu „Hołod-33” (Głód-33) produkcji ukraińskiej wyreżyserowany przez Ołesia Janczuka na podstawie powieści Wasyla Barki „Żołtyj kniaź” (Żółty książę). Wstępu do filmu dokonała prof. dr hab. Stefania Andrusiw z KUL. Kolejną częścią upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu był Wieczór Pamięci na Placu Litewskim, w ramach którego przedstawiono prezentację multimedialną na temat przyczyn tej tragedii, jej przebiegu i skutków. Przed zgromadzoną społecznością głos zabrali Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ołeh Horbenko, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Sekretarz Miasta Lublin Krzysztof Łątka oraz Prezes Towarzystwa Ukraińskiego dr Grzegorz Kuprianowicz, który również poprowadził tę część obchodów. Po wystąpieniach odbyło się prawosławne nabożeństwo żałobne celebrowane przed kopią ikony Matki Boskiej Chełmskiej przez Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla z udziałem przedstawicieli innych wyznań wchodzących do Rady Ekumenicznej. Arcybiskup Marcjan Trofimiak przeczytał list do wiernych, który był odczytywany w kościołach katolickich na Ukrainie z tej okazji. Obchody zakończyła Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej.

27.11.2008
27 listopada 2008 r. na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Walentyna Demczuka pt. Efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego (promotor: dr hab. Jan Zuba, prof. nadzw. UP, recenzenci: prof. dr hab. Stanisława Okularczyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk z UP w Lublinie). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadaniu mgr. Walentynowi Demczukowi tytułu doktora nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa.

18.11.2008
18 listopada br. w EKPiUU przebywała młodzież studencka z Ukrainy w ramach programu Study Tours to Poland zorganizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Podczas wizyty w Kolegium goście z Ukrainy dowiedzieli się o historii i celach powołania Kolegium, jego działalności i obecnej sytuacji, o życiu naukowym i kulturalnym słuchaczy. Prezentacji Kolegium, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem młodzieży ukraińskiej, dokonała dr Nadia Tkaczyk.

14.11.2008
14 listopada br. w Galerii ZPAP Pod Podłogą odbyło się otwarcie wystawy prac graficznych dwóch słuchaczy EKPiUU - Ołeny Hajdamaki i Mykoły Soboliwśkiego, zrealizowanej przy pomocy finansowej miasta Lublin. Ołena Hajdamaka przedstawiła cykl grafik pt. „Kształty uczuć”, który jest materiałem jej rozprawy doktorskiej. Mykoła Soboliwśkyj prezentował linoryty pt. „Barykady na krzyżu” oparte na poezji żytomierskiego poety Jurka Gudzia, który zginął w 2002 r. w niewyjaśnionych okolicznościach (materiał ilustracyjny towarzyszący wystawie linorytów powstał dzięki uprzejmości firmy ARTLUX).

07.11.2008
7 listopada 2008 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Jaropołka Tymkiwa pt. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego (promotor: dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. nadzw., recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Jaropołkowi Tymkiwowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

04.11.2008
W dniu 4 listopada w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w Lublinie odbyło się otwarcie wystawy multimedialnej „Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy”, która powstała z inicjatywy Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, Centrum Kultury w Lublinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów było partnerem organizacji wystawy.

04.11.2008
4 listopada w ramach Polsko-Niemiecko-Ukraińskiego Forum We Troje Raźniej zorganizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w EKPiUU z wizytą przebywała polsko-niemiecko-ukraińska delegacja. Goście dowiedzieli się o działalności Kolegium, celach jego powołania, osiągnięciach naukowych słuchaczy, życiu kulturalnym i bieżącej sytuacji. Idea Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, którego zalążkiem jest Kolegium, spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaowocowała licznymi pytaniami. Działalność Kolegium przybliżyła gościom dr Nadia Tkaczyk.

24.10.2008
24 października br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyła się inauguracja roku akademickiego 2008/2009. W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Kanclerz EKPiUU dr hab. Włodzimierz Osadczy, przedstawiciele uniwersytetów założycielskich prezydent honorowy Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” prof. Wiaczesław Briuchowećkyj oraz rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. W czasie uroczystości został odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Podczas Inauguracji głos zabrali również: I Radca Ambasady RP w Kijowie dr hab. Aleksandra Hnatiuk oraz Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski. Na uroczystości obecni byli dostojni goście, przedstawiciele władz lokalnych, rektorzy uniwersytetów lubelskich oraz partnerskich uniwersytetów ukraińskich, słuchacze EKPiUU. Wykład inauguracyjny Priorytety polityki zewnętrznej Ukrainy – aspekt polski wygłosił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Olexander Motsyk. Uroczystość została uświetniona występem zespołu bandurzystek Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.

23.10.2008
W dniu 23 października br. w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy współudziale EKPiUU odbyła się promocja Starobielska – jednego z czterech ukraińskich miast partnerskich Lublina. EKPiUU było reprezentowane przez dr Nadię Tkaczyk, która przedstawiła prezentację multimedialną ukraińskich miast partnerskich Lublina: Lwowa, Łucka, Ługańska oraz Starobielska. Ponadto w spotkaniu wzięli udział słuchacze EKPiUU Marcin Czyż i Paweł Królikowski. Marcin Czyż dokonał prezentacji publikacji współczesnej literatury ukraińskiej w Polsce i opowiedział o planowanych wydaniach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Starobielska oraz innych miast i miejsc Ukrainy (ostatnia autorstwa słuchacza III roku EKPiUU Pawła Królikowskiego).

17.10.2008
W dniu 17 października br. EKPiUU odwiedziła grupa ukraińskiej młodzieży szkolnej z Kolegium w Nowogradzie-Wołyńskim, która przebywała w Lublinie w ramach wymiany we współpracy z Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej. Podczas wizyty w Kolegium młodzież ukraińska dowiedziała się o historii powołania Kolegium, o życiu naukowym i kulturalnym słuchaczy oraz perspektywach rozwoju. Prezentacji EKPiUU dokonała dr Nadia Tkaczyk.

15.10.2008
W dniu 15.10.2008 Ks. prof. Mirosław Kalinowski, dr hab. Włodzimierz Osadczy i dr Aleksy Kucy wzięli udział w inauguracji wystawy pt. Lublin – Lwów wspólne piękno Europy, która odbyła się we Lwowie w Czytelni głównej Biblioteki Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Franki i stanowiła jeden z elementów obchodów 400-lecia tejże Biblioteki. EKPiUU jest współorganizatorem wystawy.

10.10.2008
10 października 2008 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Natalii Horskiej pt. Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004) (promotor: prof. dr hab. Henryk Chałupczak, recenzenci: dr hab. Valentyn Balyuk z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Grzegorz Janusz z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Natalii Horskiej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

01.10.2008
1 października 2008 r. nowy rok akademicki 2008/2009 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęło 123 doktorantów, w tym 29 słuchaczy I roku, 29 - II roku, 34- III roku oraz 31 słuchaczy ostatniego, IV roku. Słuchacze Kolegium realizują swoje przewody doktorskie na dwóch uczelniach lubelskich: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (79 osób) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (44 osób). W Kolegium studiują młodzi naukowcy z pięciu państw. Największą liczbę wśród słuchaczy stanowią obywatele Ukrainy (76 osób), kolejna grupa to obywatele Polski (38 osób), pozostali słuchacze są obywatelami Białorusi (7osób), Rosji (1 osoba), oraz Kazachstanu (1 osoba).