rok akademicki 2007/2008

Rok akademicki 2007/2008

Wpisany przez Targońska Barbara 19 maj 2007

17.09.2008
W dniu 17 września br. EKPiUU odwiedziła grupa ukraińskiej młodzieży szkolnej z Pierwszego Miejskiego Gimnazjum w Czerkasach, która przebywała w Lublinie w ramach wymiany młodzieży we współpracy z III LO im. Unii Lubelskiej. Podczas wizyty w Kolegium dr Nadia Tkaczyk opowiedziała gościom o Kolegium, historii jego powołania, o życiu naukowym i kulturalnym słuchaczy oraz o bieżącej sytuacji.

15-17.09.2008
W dniach 15-17 września br. Dyrektor Biura ds. Obsługi i Organizacji EKPiUU dr Aleksy Kucy przebywał z wizytą we Lwowie, podczas której odbył szereg spotkań, m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, Konsulacie RP we Lwowie oraz Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Wyjazd był związany ze współorganizowaną przez EKPiUU wystawą pt. Lublin-Lwów: wspólne piękno Europy. Inauguracja wystawy odbędzie się podczas obchodów 400-lecia powstania Biblioteki Uniwersyteckiej w dniach 15-17 października br.

2008

Latem 2008 r. w Krakowie ukazała się książka absolwenta EKPiUU dr Dariusza Wierzchosia pt. Generał Piotr Wrangel. Działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji. Dr Dariusz Wierzchoś jest jednym z pierwszych absolwentów Kolegium, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2005 r., specjalizuje się w dziedzinie historii najnowszej Ukrainy i Rosji.

24-25.08.2008
W dniach 24-25 sierpnia br. odbyły się obchody 17. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy. W drugim dniu uroczystości na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie władze EKPiUU oraz przedstawiciele Samorządu Słuchaczy Kolegium złożyli wieńce pod pomnikiem żołnierzy URL.

03-16.08.2008
W dniach 03-16 sierpnia br. dziesięcioosobowa grupa doktorantów EKPiUU wzięła udział w Szkole Letniej Języka i Kultury Ukraińskiej we Lwowie zorganizowanej dzięki współpracy EKPiUU z Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Podczas dwutygodniowego pobytu na Ukrainie doktoranci Kolegium uczestniczyli w zajęciach z języka ukraińskiego, religioznawstwa oraz problemów społeczno-kulturowych współczesnej Ukrainy. Celem wyjazdu było przybliżenie obywatelom Polski i Białorusi języka, kultury i historii sąsiedniego narodu. Poza programem dydaktycznym słuchacze Kolegium zwiedzali zabytki Lwowa oraz Żółkwi, Oleska i Drohobycza. Po zakończenie Szkoły Letniej doktoranci otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, jak również zaproszenie do dalszej współpracy nie tylko w ramach Szkoły Letniej, lecz także w innej działalności naukowej organizowanej przez Instytut Bankowości we Lwowie.

7/8.06.2008

7/8 czerwca br. już po raz drugi w Lublinie odbyła się Noc Kultury, w której udział wzięli również słuchacze EKPiUU. Kolegium zorganizowało Noc Ukraińska, podczas której zaprezentowane zostały znane ukraińskie pieśni ludowe, odbyła się degustacja pierogów i piwa ukraińskiego oraz wspólne śpiewanie. Organizatorem Nocy Ukraińskiej była dr Nadia Tkaczyk, która wraz z Marcinem Czyżem prowadziła spotkanie. Sponsorem Nocy Ukraińskiej była firma ARTLUX – Technika Świetlna. (Foto Jarosław Kit)

07.06.2008

W dniu 7 czerwca br. odbył się mecz piłki nożnej o puchar EKPiUU pomiędzy absolwentami Kolegium (drużyna Dembel Rangers) a aktualnymi słuchaczami (drużyna Reshta United), który zakończył się wygraną absolwentów. Mecz stał się już tradycją oraz pełnym niezapomnianych i niepowtarzalnych wrażeń wydarzeniem. (Foto Jarosław Kit)

02.06.2008
W dniu 2 czerwca br. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbył się Dzień Otwarty, podczas którego przeprowadzona została dyskusja na temat polskiej polityki wschodniej i roli Lublina w jej kreowaniu. Ze strony EKPiUU w dyskusji udział wzięła dr Nadia Tkaczyk.

29.05.2008

W dniu 29 maja br. w EKPiUU odbyło się spotkanie słuchaczy Kolegium ze znanym pisarzem i poetą ukraińskim Serhijem Żadanem. Serhij Żadan przebywał w Lublinie w ramach promocji swojej książki «Hymn demokratycznej młodzieży” (tłumaczenie na język polski Michała Petryka) wraz z charkowskim zespołem Sobaky w kosmosi. (Foto Natalia Kostiak)

23.05.2008

23 maja Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w międzynarodowej debacie, która odbyła się w Warszawie, "Stół Polsko-Ukraiński" Tożsamość Narodowa w Zjednoczonej Europie zorganizowanej przez Fundację Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy współudziale Ambasady RP w Kijowie. Gośćmi z Ukrainy na tym spotkaniu byli prof. Jarosław Hrycak oraz Mykoła Riabczuk - redaktor naczelny pisma "Krytyka".

21.05.2008
21 maja 2008 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Wiktorii Fryszkowskiej pt. Lwów kolebką socjologii polskiej i ukraińskiej (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kosiński z UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kryczka z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz prof. dr hab. Józef Styk z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Wiktorii Fryszkowskiej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

2008

Wiosną 2008 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka absolwentki EKPiUU dr Marii Orzechowskiej pt. Problematyka moralna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Dr Maria Orzechowska (nazw. panieńskie Segeda) jest jedną z pierwszych absolwentek Kolegium, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2006 roku. Jej działalność naukowa poświęcona jest badaniu polskiej oraz ukraińskiej prozy XX wieku. Jest autorką szeregu artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i na Ukrainie.

19-20.05.2008
19-20 maja Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w obchodach "Dni Uniwersytetu" z okazji jubileuszu 15-lecia Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Na ręce rektora prof. Ihora Kocana zostały przekazane listy gratulacyjne od lubelskich uczelni założycielskich EKPiUU.

17.05.2008
W dniu 17 maja 2008 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w sprawie sytuacji EKPiUU na etapie tworzenia Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego. W posiedzeniu udział wzięli rektorzy oraz przedstawiciele większości polskich i ukraińskich uniwersytetów założycielskich z Kijowa i Lublina, członkowie Konwentu EKPiUU, władze Kolegium, a także przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW. Podczas obrad Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy omówił działania dotyczące utworzenie samodzielnej jednostki, natomiast Dyrektor Biura Kolegium dr Aleksy Kucy przedstawił m.in. korzyści, jakie Biuro pozyskało za sprawą otrzymania grantu z programów europejskich, dzięki któremu po części zrefundowano prace biura. Z Memorandum w sprawie nadania osobowości prawnej Europejskiemu Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wystąpiła Przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy EKPiUU Aneta Tkaczyk. Na posiedzeniu Konwentu podjęto decyzję o przedłużeniu pełnomocnictw władz Kolegium oraz o kontynuacji prac grupy ekspertów, przygotowujących projekt umowy międzyrządowej w sprawie powołania Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego.

08.05.2008
W dniu 8 maja br. w EKPiUU odbył się Wykład Otwarty Ołeksandra Irwancia pt. „Literatura ukraińska: zmiana oblicza na przestrzeni połowy stulecia”. Wizyta pisarza, poety i dramatopisarza Ołeksandra Irwancia (który wespół z Jurijem Andruchowyczem i Wiktorem Neborakiem w r. 1985 założył ukraińską grupę literacką Bu-Ba-Bu) w Lublinie związana była z wydarzeniami kulturalnymi pod tytułem „Ukraińska Latarnia”, które odbywały się w ramach Dni Kultury Studenckiej Kozienalia.

08.05.2008
8 maja 2008 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Oksany Korytskiej pt. Wykorzystanie polskich doświadczeń w procesie rozwoju współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami na Ukrainie (promotor: prof. dr hab. Marian Żukowski, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Grzywacz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Maciej Bałtowski z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Oksanie Korytskiej tytułu doktora nauk ekonomicznych.

05-08.05.2008
5-8 maja Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy odbył szereg spotkań z władzami ukraińskich uczelni i ośrodków naukowych (m.in. Instytutu Bankowości we Lwowie, Instytutu Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie) w sprawie zorganizowania dla słuchaczy EKPiUU staży naukowych na Ukrainie a także przygotowania wymiany doktorantów w ramach szkół letnich.

22.04.2008
22 kwietnia 2008 r. dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w IV Zjeździe Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina w Warszawie.

15.04.2008
15 kwietnia 2008 r. Przewodniczący Konwentu EKPiUU Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wzięli udział w obradach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowanych przez podsekretarz stanu prof. dr hab. Grażynę Prawelską-Skrzypek. Spotkanie dotyczyło realizacji deklaracji premierów rządów Polski i Ukrainy z 28 marca br. o powołaniu Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego na bazie EKPiUU.

09.04.2008
9 kwietnia 2008 r. podczas pobytu w Kijowie Przewodniczący Konwentu EKPiUU Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy spotkali się z Przewodniczącym Komitetu ds. Nauki i Oświaty parlamentu ukraińskiego prof. Wołodymyrem Połochało, Rektorem Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy prof. Tamarą Smowżenko oraz przedstawicielami władz ukraińskich uczelni założycielskich EKPiUU, a także z władzami samorządowymi i środowiskami biznesu obwodu wołyńskiego.

04.04.2008
W dniu 4 kwietnia 2008 r. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie z udziałem studentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, dyrektor prof. Józefą Hrynkiewicz, Markiem Ziółkowskim - byłym ambasadorem RP na Ukrainie, prof. dr hab. Jerzym Kłoczowskim oraz słuchaczami EKPiUU. Podczas spotkania prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski opowiedział o idei Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, dr Tomasz Kapuśniak o badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie oraz działalności wydawniczej Instytutu, mgr Grzegorz Głuch o współpracy zagranicznej, konferencjach oraz bieżącej działalności. Dr Nadia Tkaczyk zapoznała studentów KSAP z działalnością EKPiUU, przedstawiła historię i cele powołania Kolegium, przybliżyła zakres tematów badawczych prowadzonych przez doktorantów oraz zreferowała stan spraw dotyczących przekształcenia Kolegium w samodzielną jednostkę naukową i badawczą. Podczas spotkania zabrali głos również słuchacze Kolegium, obywatele Ukrainy, którzy opowiedzieli o tym czym dla nich jest Kolegium i jakie daje możliwości i szanse.

29.03.2008
29 marca 2008 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt Rozwój polsko – ukraińskiej współpracy akademickiej poprzez cykl wykładów europeistycznych w EKPiUU dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. W konferencji udział wzięli: prof. Serhij Segeda z Instytutu Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. T. Rylskiego NAN Ukrainy, prof. Antoni Mironowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Marian Żukowski z Wydziału Ekonomicznego UMCS, którzy zaprezentowali słuchaczom Kolegium oraz gościom streszczenia swoich wykładów. Obradom przewodniczył dr Aleksy Kucy, dyrektor Biura EKPiUU, słowo wstępne wygłosił prof. Tadeusz Borowiecki Prorektor UMCS. Podczas konferencji zostały zaprezentowane publikacje Kolegium, które są wynikiem przeprowadzonych Wykładów Otwartych w EKPiUU przez zaproszonych gości. Mgr Barbara Targońska przedstawiła projekt strony internetowej na której zostaną zamieszczone poszczególne Wykłady Otwarte. Na koniec konferencji mgr Ihor Syerykh, doktorant EKPiUU dokonał prezentacji Szkoła III tysiąclecia.

29.03.2008
29 marca 2008 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy otrzymał prestiżową nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieł krajowych za książkę Święta Ruś i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji.

13-14.03.2008
W dniach 13-14 marca br. w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące partnerstwa Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w projekcie „Towards EURO 2012 with Polish and Ukrainian Languages”. W spotkaniu tym uczestniczyli również inni partnerzy: Hasselt University (Belgia), ECET – The European Centre for Education and Training (Bułgaria), Himmel & Jord Gmbh Advertising and Communication (Niemcy) oraz Villa Montesca Research and Training Center (Włochy). Ze strony Kolegium w spotkaniu wzięli udział Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy, dr Nadia Tkaczyk, mgr Anna Wiejak oraz mgr Katarzyna Lipska.

13.03.2008
W dniu 13 marca br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbył się Wykład Otwarty pt. Szewczenko, jakiego znamy (?), który wygłosiła prof. dr hab. Stefania Andrusiw z KUL. Wykład był poświęcony obchodom 194. rocznicy urodzin wybitnego poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki.

12.03.2008
12 marca 2008 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Oleny Chernyavskiej pt. Poeta i wyobraźnia: człowiek a przyroda w twórczości Bohdana-Ihora Antonycza (promotor: prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda, recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. Bogusław Bakuła z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Olenie Chernyavskiej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

10.03.2008
10 marca 2008 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów ks. mgr. Serhiya Oliynichuka pt. Wybrane aspekty przekonań moralnych a poczucie sensu życia – badania porównawcze studentów teologii i humanistyki (promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Stachowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie ks. mgr. Serhiyowi Oliynichukowi tytułu doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.

05.03.2008
5 marca br. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w obradach Komitetu do Spraw Nauki i Kultury Rady Najwyższej Ukrainy, w których wzięli udział posłowie Sejmu RP na czele z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży prof. Andrzejem Smirnowеm. Podczas obrad Przewodniczący Komitetu Parlamentu Ukraińskiego prof. Wołodymyr Połochało oraz Wiceprzewodniczący prof. Dmytro Tabacznyk poinformowali o poparciu przez różne ugrupowania Rady Najwyższej idei powołania Międzynarodowego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Kanclerz poinformował obecnych na obradach o funkcjonowaniu EKPiUU. Wynikiem spotkania stało się jednogłośne przyjęcie przez deputowanych parlamentu ukraińskiego uchwały popierającej polsko-ukraińską uczelnię w Lublinie. W imieniu Honorowego Przewodniczącego Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jerzego Kłoczowskiego w obradach uczestniczył prof. dr hab. Andrzej Gil.
W trakcie wyjazdu do Kijowa odbyło się spotkanie u Ambasadora RP na Ukrainie Jacka Kluczkowskiego; spotkanie w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy z grupą pracowników ministerstwa na czele z pierwszym zastępcą ministra prof. Ołeksandrem Hrebelnykiem; spotkanie z rektorem Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny” prof. Mychajłem Zgurowskim.

04.03.2008
4 marca 2008 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Kateryny Novikovej pt. Tożsamość w koncepcji społeczeństwa sieciowego Manuela Castellsa (promotor: prof. dr hab. Sławomir Partycki, recenzenci: prof. dr hab. Lech Zacher z WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie oraz dr hab. Stanisław Jędrzejewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Katerynie Novikovej tytułu doktora nauk społecznych w zakresie socjologii.

03.03.2008
3 marca 2008 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Oksany Martsynyak pt. Poczucie sensu życia a obraz siebie u kobiet z nadwagą i otyłością (promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, recenzenci: prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Zaleski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Oksanie Martsynyak tytułu doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.

29.02.2008

W dniu 29 lutego br. odbyło się spotkanie słuchaczy EKPiUU z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Ołehem Horbenką. Na spotkaniu poruszone zostały pytania dotyczące pracy Konsulatu oraz przyszłości EKPiUU.

28.02.2008
28 lutego 2008 r. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w spotkaniu szefów instytucji przyznających stypendia kandydatom ze Wschodu. Spotkanie było zorganizowane przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

22.02.200822 lutego 2008 r. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w spotkaniu z byłym Przewodniczącym Parlamentu Litwy, eurodeputowanym Vitautasem Landsbergisem.

22.02.2008
22 lutego 2008 r. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy odbył robocze spotkanie z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Ołehem Horbenką.

21.02.2008
21 lutego 2008 r. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Zarządem Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód”. Spotkanie dotyczyło m.in. współudziału obu środowisk w organizacji konkursu recytatorskiego poezji i prozy ukraińskiej na Lubelszczyźnie.

21.02.2008
21 lutego 2008 r. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy spotkał się w Warszawie z Przewodniczącym Komisji Sejmowej ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży posłem Andrzejem Smirnowem.

19.02.2008
19 lutego 2008 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Hanny Havshykovej pt. Podstawy zdrowotne studentów Lublina i Lwowa (promotor: dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska prof. nadzw. UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Antonina Ostrowska z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Hannie Havshykovej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

19.02.2008
19 lutego 2008 r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Sekretarzem Generalnym PAU prof. dr hab. Jerzym Wyrozumskim. Pod czas spotkania został omówiony projekt memorandum porozumienia między EKPiUU i PAU zaproponowany przez Władze Kolegium. Ustalono, że po rozpatrzeniu dokumentu na zebraniu PAU zostanie on podpisany przez obie strony. PAU przekazała dla biblioteki Kolegium komplety prac Komisji Europy Wschodniej i Komisji Europy Środkowej oraz inne publikacje.

05.02.2008
5 lutego 2008 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Olgi Zhulinskiej pt. „Biuletyn Polsko-Ukraiński” a recepcja literatury ukraińskiej na łamach czasopisma w kontekście kulturowo – historycznym lat 30 XX wieku (promotor: prof. dr hab. Stefania Andrusiw, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Aleksandra Hnatiuk z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Oldze Zhulinskiej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

29.01.2008
29 stycznia 2008 r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Senat Akademicki KUL nadał tytuł Doktora Honoris Causa prof. W. Bartoszewskiemu w uznaniu dla jego działalności jako uczonego, polityka i społecznika służącego Polsce, nauce i prawdzie, a nade wszystko człowiekowi.

28.01.2008

28 stycznia 2008 roku odbyła się prezentacja książki słuchaczki EKPiUU, doktorantki Wydziału Humanistycznego UMCS Agnieszki Kolasy pt. Ukraińcy na terenie powiatu Biała Podlaska w latach 1918-1948. Prezentacja książki połączona była z dyskusją, w której udział wzięli m.in. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski oraz dr hab. Andrzej Gil.

21-26.01.2008
W dniach 21, 22, 23, 25, 26 stycznia 2008 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbyły się wykłady pt. „Przyszłość Europy: integracja vs dezintegracja”, które wygłosił dr Jan Hunin, absolwent Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), korespondent Europy Środkowej dla holenderskiego dziennika de Volkskrant. Cykl wykładów został zrealizowany w ramach projektu Interreg III A/TACIS Polska-Białoruś-Ukraina.

24.01.2008

24 stycznia 2008 r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy, przebywając we Lwowie, podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Instytutu Bankowości dr Hanną Dutką. Uzgodniona została m.in. sprawa uczestnictwa słuchaczy Kolegium w Szkole Letniej Języka i Kultury Ukraińskiej we Lwowie organizowanej przez Instytut Bankowości.

24.01.2008
W dniu 24 stycznia b.r. w Ratuszu odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami mniejszości narodowych i religijnych Lublina oraz instytucji zaangażowanych w dialog międzykulturowy z delegacją Rady Europy. Spotkanie było związane ze staraniami Lublina o udział w programie pilotażowym Rady Europy „Międzykulturowe miasta”. Z ramienia Kolegium udział w spotkaniu wzięła dr Nadia Tkaczyk.

20.01.2008
20 stycznia 2008 r. na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji 90 rocznicy proklamowania niepodległości Ukrainy, zorganizowanej przez Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie. Podczas uroczystości odprawiono nabożeństwo żałobne za dusze żołnierzy ukraińskich oraz nabożeństwo dziękczynne za Ukrainę, celebrowane przez prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Złożono również wieńce przed pomnikiem ku czci żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Trybunale Koronnym udział wzięli m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce Oleksandr Mocyk i Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Horbenko. Przewodniczącemu Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie dr Grzegorzowi Kuprianowiczowi wręczono Order Za Zasługi III stopnia, ustanowiony dekretem Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki z dnia 21 sierpnia 2007 r.

18.01.2008
18 stycznia 2008 r. w Trybunale Koronnym obyło się spotkanie opłatkowe dla środowisk polonijnych zorganizowane przez EKPiUU, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Lubelski Klub Polonijny.

11.01.2008
11 stycznia 2008 r. Kanclerz Kolegium wraz z Konsulem Generalnym RP w Łucku Tomaszem Janikiem uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki.

09.01.2008
9 stycznia 2008 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy, podczas pobytu w Łucku, spotkał się z Przewodniczącym Wołyńskiej Rady Obwodowej Anatolijem Hryciukiem. Omówione zostały m.in. perspektywy współpracy między Kolegium i przygranicznymi ukraińskimi władzami samorządowymi w ramach kontaktów transgranicznych między Polską a Ukrainą.

21.12.2007
21 grudnia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował do Sejmu RP projekt ustawy o powołaniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie. Projekt ustawy jest dostępny na stronie http://www.prezydent.pl/x.node?id=66 .

20.12.2007

20 grudnia 2007 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli: Rektor UMCS prof. dr hab. Wiesław Kamiński, Honorowy Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski a także władze, pracownicy i słuchacze Kolegium.

20.12.2007
20 grudnia 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Romana Gorbatego pt. Przestępstwo łapownictwa w prawie karnym Ukrainy w ujęciu porównawczym z rozwiązaniami polskiego kodeksu karnego (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Bojarski, recenzenci: prof. dr hab. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Jan Skupiński z Państwowej Akademii Nauk). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Romanowi Gorbatemu tytułu doktora nauk prawniczych.

10-15.12.2007
W dniach 10, 11, 12, 13, 14, 15 grudnia 2007 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbyły się wykłady pt. "Ziemie Łotwy między Wschodem a Zachodem Europy", które wygłosił prof. Eriks Jekabsons z Wydziału Historii i Filozofii Uniwersytetu Łotewskiego. Cykl wykładów został zrealizowany w ramach projektu Interreg III A/TACIS Polska-Białoruś-Ukraina.

12.12.2007

12 grudnia 2007 r. na posiedzeniu Komisji Europy Wschodniej PAU odbyła się prezentacja książki Kanclerza Kolegium dr Włodzimierza Osadczego pt. „Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji”. W trakcie dyskusji były poruszane liczne tematy dotyczące współpracy naukowej między Polską a Ukrainą oraz udziału w tym EKPiUU.

11.12.2007
11 grudnia 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z pełnomocnikiem Polskiej Akademii Umiejętności ds. kontaktów z Ukrainą prof. dr hab. Janem Machnikiem. W trakcie rozmowy zostały poruszone m.in. zagadnienia udziału profesorów z PAU w programie dydaktycznym EKPiUU.

06.12.2007
6 grudnia 2007 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Nadii Slobodenyuk pt. Zróżnicowanie typologiczne rozwoju intelektualnego a wartości poznawcze osób rozpoczynających pracę zawodową (promotor: prof. dr hab. Stanisław Popek, recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Czarnecki z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz dr hab. Józef Stachyra z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Nadii Slobodenyuk tytułu doktora nauk psychologicznych.

05.12.2007
5 grudnia 2007 r. Kanclerz EKPiUU złożył wizytę nowemu Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Lublinie Ołehowi Horbence. Tego samego dnia Kanclerz spotkał się również z Honorowym Przewodniczącym Konwentu EKPiUU, dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. dr hab. Jerzym Kłoczowskim, z którym omówił bieżącą sytuację Kolegium.

03.12.2007
3 grudnia 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się w Łucku z Konsulem Generalnym RP Tomaszem Janikiem. Tematem rozmów były zagadnienia dotyczące regulowania formalności z przekraczaniem granicy przez słuchaczy EKPiUU obywateli Ukrainy po przystąpieniu Polski do strefy Schengen.

30.11.2007
30 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Ambasadorem RP na Ukrainie Jackiem Kluczkowskim i radcą Ambasady Polskiej ds. kultury Olą Hnatiuk. Podczas spotkania, które odbyło się na zaproszenie Ambasadora, omówiono obecną sytuację i ewentualne możliwości rozwoju Kolegium.

30.11.2007
30 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z grupą deputowanych Parlamentu ukraińskiego. W czasie rozmów zostały poruszone tematy związane z udziałem Ukrainy w realizacji projektu Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego.

19-30.11.2007
W dniach 19, 20, 26, 27, 30 listopada 2007 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbyły się wykłady pt. "Perspektywy współpracy ekonomicznej Polski ze wschodnimi sąsiadami", które wygłosił prof. dr hab. Marian Żukowski z Zakładu Funkcjonowania Gospodarki Wydziału Ekonomicznego UMCS. Cykl wykładów został zrealizowany w ramach projektu Interreg III A/TACIS Polska-Białoruś-Ukraina.

29.11.2007
29 listopada 2007 r. Kanclerz EKPUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Prezydentem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” prof. Serhijem Kwitem.

29.11.2007

29 listopada 2007 r. została podpisana umowa o współpracy między EKPiUU i Uniwersytetem Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Podczas rozmowy Kanclerza Kolegium i Rektor Uniwersytetu prof. Tamary Smowżenko zostały omówione konkretne formy współpracy na obecnym etapie rozwoju EKPiUU.

29.11.2007
29 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w Konferencji Prasowej zorganizowanej przez Ambasadę RP w Kijowie. W trakcie konferencji Kanclerz przedstawił sytuację Kolegium oraz odpowiedział na pytania ukraińskich i polskich dziennikarzy.

28.11.2007
28 listopada 2007 r. Kanclerz EKPUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Dyrektorem Instytutu Bankowości we Lwowie prof. Hanną Dutką. Podczas spotkania zostały omówione kierunki współpracy między EKPiUU oraz Instytutem.

27.11.2007
W dniu 27 listopada 2007 r. Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy przebywając w Kijowie, złożył wizytę w Państwowym Archiwum Wyższych Organów Władzy, gdzie spotkał się z dyrektorem archiwum Natalią Makowską oraz z absolwentem EKPiUU dr Władysławem Berkowskim. Podczas spotkania zapadły decyzje o organizacji wspólnej wystawy dokumentów archiwalnych PAWOW pochodzących z okresu Rewolucji Ukraińskiej w latach 1917-1919, którą zaplanowano na 28 lutego 2008 r.

27.11.2007

27 listopada 2007 r. w Drohobyczu została podpisana umowa o współpracy między EKPiUU i Drohobyckim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. I. Franki. Umowę podpisali Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Walerij Skotnyj oraz Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy. W tym też dniu odbyło się spotkanie Kanclerza Kolegium z Dziekanem, pracownikami i studentami Wydziału Historycznego uczelni.

25-27.11.2007
W dniach 25-27 listopada 2007 r. Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy wziął udział w Kijowskim Regionalnym Kongresie Organizacji Pozarządowych. Celem Kongresu było stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy liderami narodowych wiodących organizacji pozarządowych. Podczas obrad omawiano rolę NGO w procesach rozwoju i konsolidacji demokracji oraz perspektywy współpracy regionalnej.

26.11.2007

26 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z dyrektorem i pracownikami Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dyrektor Instytutu akademik prof. Jarosław Isajewicz oraz Kanclerz Kolegium podpisali protokół o współpracy i koordynacji działalności między tymi placówkami naukowymi.

21.11.2007
21 listopada 2007 r. na Wydziale Agrobioinżynierii Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Andrzeja Artemiuka pt. Analiza porównawcza rolniczych spółdzielni produkcyjnych RSP „Rolmak” i SVK „Ukraina” (promotor: prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Wilczek oraz prof. dr hab. Marian Brodziński). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr. Andrzejowi Artemiukowi tytułu doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii ze specjalnością ekonomika przedsiębiorstw rolniczych.

10.11.2007
W dniu 10 listopada br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyła się Konferencja podsumowująca I etap projektu "Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej poprzez cykl wykładów europeistycznych w EKPiUU ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. Konferencja zakończyła się bankietem w Hotelu Europa.

09.11.2007
W dniu 9 listopada br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbył się Dzień Nauki EKPiUU. Podczas Dnia Nauki EKPiUU odbyła się dyskusja pt. ”Rozwój idei Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” oraz obrady w sekcjach politologiczno-ekonomicznej, historycznej, socjologii, psychologii i filozofii i w sekcji lingwistyki i literaturoznawstwa. Na zakończenie Dnia Nauki EKPiUU odbył się wieczór literacki Inspiracje literackie pogranicza z udziałem absolwentki EKPiUU Jarosławy Iwczenko z Charkowa oraz Waldemara Michalskiego ze Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”.

07.11.2007
7 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w prezentacji książki „Aktualność przesłania paryskiej Kultury w dzisiejszej Europie” zorganizowanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

07.11.2007
7 listopada 2007 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Yaroslavy Ivchenko pt. Postać diabła we frazeologii i paremiologii polskiej i wschodniosłowiańskiej (promotor: dr hab. prof. UMCS Jan Adamowski, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Chlebda z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr hab. prof. UMCS Anna Pajdzińska). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Yaroslavie Ivchenko tytułu doktora nauk humanistycznych.

2007

Jesienią br. w Kijowie ukazała się książka słuchaczki Kolegium Jarosławy Iwczenko „M@le do Boga”. To już druga książka naszej słuchaczki, pierwsza - „Syndrom nabytego immunitetu” - uzyskała drugą nagrodę w ogólnoukraińskim konkursie „Koronacja słowa” w 2004 r.

05-06.11.2007
W dniach 5-6 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie pt. Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwórczy w ramach kultury narodowej. Doświadczenia Ukrainy i Polski.

05.11.2007
5 listopada 2007 r. odbyła się konferencja naukowa pod tytułem: 10 lat ochrony danych osobowych w Polsce, zorganizowana przez I katedrę Prawa Administracyjnego WPPKiA KUL. Referaty wygłosili wybitni znawcy tematu z różnych uczelni polskich, m.in. z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowej Akademii Nauk, Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W czasie obrad dokonano podsumowania i oceny doświadczeń z okresu dziesięciu lat, które upłynęły od uchwalenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ze strony EKPiUU w konferencji uczestniczyła mgr Barbara Targońska.

01.11.2007
1 listopada 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z dyrektorem Instytutu ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy prof. Jarosławem Isajewiczem. Tematem spotkania była przyszła współpraca między Kolegium a Instytutem ukrainoznawstwa NANU.

2007

Jesienią br. w wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka słuchaczki II roku EKPiUU Agnieszki Kolasy pt. „Ukraińcy w powiecie Biała Podlaska w latach 1918-1948”.

25.10.2007
W dniu 25 października br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władzy Kolegium - Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski i Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy, przedstawiciele polskich uniwersytetów założycielskich, rektor UMCS prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prorektor KUL prof. dr hab. Roman Doktór, dostojni goście m.in. ordynariusz diecezji łuckiej ks. bp. Marcjan Trofimiak, przedstawiciele władzy lokalnej oraz słuchacze EKPiUU. Dyplomem honorowym za wspieranie działalności Kolegium został wyróżniony Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak, który kończy swoja misję dyplomatyczną w Lublinie i wyjeżdża do Kijowa, gdzie zamierza promować ideę uczelni polsko-ukraińskiej i działać na rzecz jej powołania. Wykład inauguracyjny pt. Polska – Ukraina: od narodu do państwa wygłosił prof. dr hab. Jan Lewandowski. Uroczystość została uświetniona występem chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

05.10.2007
5 października 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Ukraina i Białoruś 2007” w Krakowie, zorganizowanej przez Instytut Studiów Strategicznych oraz Fundację im. Friedricha Naumanna „FUR DIE FREIHEIT”. Podczas obrad Kanclerz przedstawił sytuację EKPiUU. Omówił także perspektywy współpracy z demokratycznymi siłami na Białorusi z byłym przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi prof. Stanisławem Szuszkiewiczem.

04.10.2007
4 października 2007 r. Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Prorektor KUL Jana Pawła II, wraz z Kanclerzem Kolegium dr Włodzimierzem Osadczym przebywali we Lwowie na spotkaniu z Prorektor Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy prof. Andżelą Kowalową oraz z dyrektor Lwowskiego Instytutu Bankowości dr Hanną Dutką. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Został przygotowany list intencyjny dotyczący międzynarodowej współpracy naukowej.

01.10.2007
1 października 2007 r. nowy rok akademicki 2007/2008 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęło 109 doktorantów, w tym 30 słuchaczy I roku, 36 - II roku, 38- III roku oraz 5 słuchaczy ostatniego, IV roku. Słuchacze Kolegium realizują swoje przewody doktorskie na dwóch uczelniach lubelskich: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (70 osób) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (39 osób). W Kolegium studiują młodzi naukowcy z siedmiu państw. Największą liczbę wśród słuchaczy stanowią obywatele Ukrainy (62 osób), kolejna grupa to obywatele Polski (34 osób), pozostali słuchacze są obywatelami Białorusi (8 osób), Rosji (2 osoby), Słowacji (1 osoba), Litwy (1 osoba) oraz Kazachstanu (1 osoba).