rok akademicki 2005/2006

rok akademicki 2005/2006

Wpisany przez Targońska Barbara 25 maj 2005

27-30.09.2006
27-30 września br. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy uczestniczył w pracach Międzynarodowego Kongresu Naukowego Iwan Franko: Duch, Nauka, Myśl, Wolność zorganizowanego przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Podczas prac sekcyjnych wygłosił referat Stróż wolnej myśli. Iwan Franko wobec dyskusji ideologiczno- światopoglądowej na przełomie wieków.

27.09.2006
27 września 2006 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Oksany Mar’yuk pt. Adsorpcja chromianów na glinokrzemianach modyfikowanych czwartorzędowymi solami amoniowymi (promotor: prof. dr hab. Marek Majdan, recenzenci: prof. dr hab. Jan Rayss z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz prof. dr hab. Zenon Sarbak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Oksanie Mar’yuk tytułu doktora nauk chemicznych.

26.09.2006
26 września 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Tetiany Derkach pt. Expressive word-formation: diminutives in Polish, Ukrainian and Russian (promotor: prof. dr hab. Bogdan Szymanek, recenzenci: prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Michał Łesiów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Tetianie Derkach tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

22.09.2006
22 września 2006 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Natalii Popiwniak pt. Synteza, badania właściwości i możliwości zastosowania sorbentów krzemionkowych o uporządkowanej strukturze z domieszkami metali (promotor: prof. dr. hab. Anna Deryło-Marczewska, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski z Akademią Wojskową w Warszawie oraz prof. dr hab. Roman Leboda z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr N. Popiwniak tytułu doktora nauk chemicznych i wyróżnienie jej pracy nagrodą.

21.09.2006
W dniu 21 września br. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy oraz Dyrektor Biura EKPiUU Aleksy Kucy wzięli udział w uroczystościach z okazji 140. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego – urodzonego w Chełmie pierwszego prezydenta Ukrainy, polityka i wybitnego historyka ukraińskiego. Po uroczystym nabożeństwie żałobnym, któremu przewodniczył abp. Abel, złożono wieńce przy tablicy pamiątkowej ku czci M. Hruszewskiego. W uroczystościach wzięli udział m. in. Ambasador Ukrainy w Polsce Ołeksandr Mocyk, Prezydent Miasta Chełm oraz doradca Prezydenta Ukrainy, Wiceprzewodniczący Konwentu EKPiUU Mykoła Żułynśki. Obchody zorganizował Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie.

14-17.09.2006
14-17 września 2006 r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy brał udział w Międzynarodowej Konferencji Dni Adama Mickiewicza na Krymie zorganizowanej w Gurzufie. W czasie obrad wygłosił referat Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie na drodze pojednania narodów.

9-12.09.2006
9-12 września 2006 Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski z Kanclerzem dr Włodzimierzem Osadczym przebywali w Kijowie. Ukraińscy uczestnicy Konwentu jednoznacznie popierają ideę EKPiUU jako samodzielnej placówki edukacyjnej oraz wyrażono jednoznaczne poparcie dla Lublina, jako siedziby głównej EKPiUU. 11 września na spotkanie do Sekretariatu Prezydenta Ukrainy zostali zaproszeni przedstawiciele ukraińskich uniwersytetów założycielskich EKPiUU (prezydent Uniwersytetu "Akademia Kijowsko-Mohylańska" prof. Wiaczesław Briuchowiecki, prorektor Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Oleh Zakusyło, wiceprzewodniczący Konwentu EKPiUU prof. Mykoła Żułyński, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i integracji Europejskiej Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy Omelian Suchołytki, szef Działu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Natalia Szakuro. Władze Kolegium poinformowały stronę ukraińską o sytuacji obecnej EKPiUU, szczególnie podkreślając znaczenie uzyskania osobowości prawnej. Prowadzący obrady zastępca przewodniczącego Sekretariatu Prezydenta Ukrainy, Radca Prezydenta Ukrainy, szef Głównej Służby Polityki Humanistycznej Sekretariatu Prezydenta Ukrainy Markijan Łubkiwski oznajmił, iż sprawa Kolegium jest szczególnie ważną dla Ukrainy zwłaszcza obecnie w czasie realizacji europejskiego kierunku polityki zewnętrznej kraju. Jest pod osobistą kontrolą Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki i w związku z tym:
- został przygotowany list prezydenta Juszczenki do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w którym mają być złożone wyrazy poparcia dla samodzielnej uczelni polsko-ukraińskiej w Lublinie oraz deklaracje konkretnego udziału Ukrainy w tej inicjatywie
- Ukraina bierze na siebie sprawę finansowania ukraińskich profesorów, którzy zostali zaproszeni do pracy na kierunkach "historia" i 'politologia" w ramach działalności edukacyjnej w EKPiUU
- zadeklarowano, iż model rozwiązania sytuacji Kolegium będzie służył jako wzorzec dla powołania wspólnych uczelni międzynarodowych z udziałem Ukrainy
- dano polecenie MSZ Ukrainy utworzyć księgozbiór współczesnych wydawnictw ukraińskich (do 3000 pozycji) i przekazać w najbliższym czasie do Biblioteki EKPiUU
- dano polecenie Ministerstwu Oświaty i Nauki Ukrainy aktywnie włączyć się w realizację mechanizmów finansowania działalności Kolegium, które zostały omówione w czasie poprzedniego spotkania z władzami Kolegium w maju br.

24.08.2006
24 sierpnia 2006 Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wraz z delegacją Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie złożył wieńce na grobie ks. Werbickiego- autora hymnu narodowego Ukrainy w Młynach k. Przemyśla oraz na grobie żołnierzy ukraińskich w Pinulicach k.Przemyśla. W tym samym dniu Kanclerz uczestniczył w przyjęciu ku czci Dnia Niepodległości Ukrainy zorganizowanym przez Konsula Generalnego Iwana Hrycaka w Krasiczynie.

22.08.2006
22 sierpnia br. Dyrektor Biura EKPiUU Aleksy Kucy gościł Delegację Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku na czele z prorektorem prof. dr hab. Iryną Czerezową. Celem spotkania było wzajemne przedstawienie działalności edukacyjnej obu placówek oraz omówienie możliwości współpracy Kolegium z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Berdiańsku.

20.07.2006
20 lipca br., w Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się spotkanie Przewodniczącego Konwentu EKPiUU ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego i Kanclerza Kolegium dra Włodzimierza Osadczego z Doradcą Prezydenta RP ds. politycznych Janem Olszewskim. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z działalnością Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

10.07.2006
10 lipca 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Iryny Turianśkiej pt. Complementation Phenomena in Euglish and Ukrainian. A Cognitive Grammar Perspective (promotor: prof. dr hab. Henryk Kardela z UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Michał Łesiów z UMCS oraz prof. dr hab. Roman Kalisz z Uniwersytetu Gdańskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Irynie Turianskiej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

26.06.2006
26 czerwca br. Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Zastępca przewodniczącego Konwentu EKPiUU prof. Mykoła Żułynśkyj oraz Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy uczestniczyli w wykładzie otwartym prof. Jerzego Buzka pt. Finansowanie badań ze środków Unii Europejskiej 7 Program Ramowy Perspektywa lat 2007-2013. Przed wykładem odbyło się spotkanie władz Kolegium z byłym RP Premierem Jerzym Buzkiem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

21.06.2006

21 czerwca br. w ACK Chatka Żaka odbyło się otwarcie wystawy artystycznej prac słuchacza EKPiUU Mykoły Soboliwśkiego pt. „Ścieżkami bajki. Ulicami miasta”. Wystawa przedstawia dwa cykle młodego artysty ukraińskiego: ilustracje do książki dla dzieci „Kurze jajko” oraz linoryty poświęcone Żytomierzowi, rodzimemu miastu artysty. Wystawę zorganizowało Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU we współpracy z ACK Chatka Żaka. Otwarcia wystawy dokonała dr Nadia Tkaczyk.

20.06.2006
20 czerwca br. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. Podczas spotkania zostały omówione sprawy związane z bieżącą działalnością Kolegium.

20.06.2006
20 czerwca br. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza EKPiUU mgra Ołeksandra Kaszczuka pt. Koncepcja szczęścia w Moralia in Iob św. Grzegorza Wielkiego. Promotorem rozprawy był ks. prof. dr hab. Mariusz Szram z KUL, a jednym z recenzentów ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, dziekan Wydziału Teologii KUL. Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Ołeksandrowi Kaszczukowi tytułu doktora nauk teologicznych.

19.06.2006
19 czerwca 2006 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorów. Podczas uroczystości wypromowano między innymi 11 słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W uroczystości wziął udział Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy.

17.06.2006
17 czerwca br. Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wzięli udział w otwarciu Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska Mozaika”. Głównym organizatorem Festiwalu było Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie.

13.06.2006
13 czerwca 2006 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w zebraniu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, na którym ponownie został wybrany do Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji.

09.06.2006
9 czerwca 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbył się wykład pt. Kultura obrazkowa we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia, który wygłosił prof. dr hab. Roman Doktór, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy Kolegium.

08-09.06.2006
W dniach 8-9 czerwca 2006 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w międzynarodowej konferencji Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia. Konferencję zorganizował Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach obrad Współistnienie wspólnot dr W. Osadczy wygłosił referat Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie – dzień dzisiejszy, perspektywy i problemy.

08.06.2006
8 czerwca br. w Kolegium złożył wizytę kierownik Katedry Polonistyki na Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie i Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Ukrainistyki w Kijowie prof. Rostysław Radyszewśkyj. Podczas spotkania prof. Radyszewśkiego z Dyrektorem Biura EKPiUU Aleksym Kucym i dr Nadią Tkaczyk były omawiane możliwości współpracy Kolegium z Międzynarodową Szkołą Ukrainistyki w Kijowie

08.06.2006
8 kwietnia 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki EKPiUU mgr Marii Orzechowskiej pt. Problematyka moralna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (promotor: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel z KUL, recenzenci: prof. Rostysław Radyszewśkyj z Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie oraz prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek z KUL). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Marii Orzechowskiej tytułu doktora nauk humanistycznych.

07.06.2006

7 czerwca 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbył się wykład pt. Polsko-ukraińska poezja barokowa w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, który wygłosił prof. Rostysław Radyszewśkyj - kierownik Katedry Polonistyki na Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie i Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Ukrainistyki w Kijowie. Wykład zainteresował zarówno słuchaczy Kolegium, jak też przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina.

05-06.06.2006
5-6 czerwca 2006 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach. Spotkanie zorganizowała Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS. W konferencji wziął udział Dyrektor Biura EKPiUU Aleksy Kucy. Wystąpił on z prezentacją Kluczowe aspekty organizacji przedmiotu – tłumaczenie konsekutywne, w której przedstawił teoretyczne i metodologiczne założenia opracowania przedmiotu tłumaczenia konsekutywnego.

03-05.06.2006
3-5 czerwca 2006 r. na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Ambasadora Wiesława Osuchowskiego Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy przebywali z wizytą na Ukrainie. 3 czerwca wzięli oni udział w otwarciu Oratorium św. Jana Bosko w Przemyślanach koło Lwowa. 4 czerwca władze Kolegium spotkały się z Wicemarszałkiem Senatu RP prof. Ryszardem Legutko oraz Konsulem Generalnym Ambasadorem Wiesławem Osuchowskim. Rozmowy dotyczyły działalności Kolegium. 5 czerwca odbyło się spotkanie z Rektorem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego ks. dr. Borysem Gudziakiem oraz Wicerektorem prof. Jeffrey’em Willsem. W czasie pobytu we Lwowie władze Kolegium złożyły wizytę Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu. Podczas spotkania z prorektorem Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki prof. Wołodymyrem Kyryłyczem oraz sekretarzem naukowym Uniwersytetu prof. Ołeksijem Suchym omawiano sprawy związane m. in. z pozyskaniem minimum kadrowego dla Kolegium, przeprowadzeniem rekrutacji, powołaniem Konferencji Programowej EKPiUU, wymianą wykładowców i publikacji.

01.06.2006
1 czerwca 2006 r. odbył się Wykład Otwarty pt. The Renaissance of the Twelfth Century , który przeprowadził prof. Giles Constable (Institute for Advanced Study, Princeton).

25.05.2006


25 maja 2006 r. odbyły się obchody 80 rocznicy tragicznej śmierci Naczelnego Atamana Symona Petlury. Udział w obchodach wzięli Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy i Dyrektor Aleksy Kucy. W imieniu Kolegium złożyli oni wieniec pod pomnikiem żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym w Lublinie.

18-19.05.2006
W dniach 18-19 maja br. Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, oraz Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy, przebywali w Kijowie, gdzie wraz z przedstawicielami ukraińskich władz i uczelni założycielskich omówili perspektywy rozwoju Kolegium oraz możliwe formy współpracy. Na spotkaniu z zastępcą przewodniczącego Konwentu prof. Mykołą Żułyńskim -Dyrektorem Instytutu Literaturoznawstwa NAN Ukrainy, prof. Wołodymyrem Morencem, prorektorem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz prof. Ołehem Zakusyłą - prorektorem Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, omówiono sprawy związane z tegoroczną rekrutacją słuchaczy, a także kwestie dotyczące udziału profesorów ukraińskich w procesie naukowo-dydaktycznym Kolegium. Tematem rozmów z Wiceministrem edukacji Ukrainy Mychajłem Stepką były zasady finansowania działalności EKPiUU ze strony Ukrainy oraz wymiana publikacji między naukowcami z Polski i Ukrainy. Ponadto rozmawiano o współpracy związanej z działalnością Kolegium z Radcą Ambasady RP w Kijowie ds. nauki i kultury dr hab. Aleksandrą Hnatiuk.

19.05.2006
19 maja br. w ramach dni kultury studenckiej „Kozielania” odbył się Dzień Ukraiński, w którym wzięli udział również słuchacze EKPiUU: w ACK „Chatka Żaka” została otwarta wystawa fotograficzna autorstwa słuchaczki III roku Kolegium Ołeny Hajdamaki, zaś pieśni ukraińskie pod akompaniament bandury można było usłyszeć w wykonaniu Iryny Kmet’ z I roku EKPiUU.

18.05.2006
W dniu 18 maja br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się spotkanie słuchaczy Kolegium ze studentami Narodowego Uniwersytetu Rolniczego Ukrainy w Kijowie, którzy przyjechali do Lublina w związku z naukową konferencją odbywającą się na Politechnice Lubelskiej. Spotkanie poprowadziła dr Nadia Tkaczyk, która opowiedziała gościom z Ukrainy o historii powołania Kolegium, jego bieżącej sytuacji i perspektywach rozwoju. Informacje o działalności Kolegium oraz rozmowa ze słuchaczami spotkały się z wielkim zainteresowaniem studentów ukraińskich.

17.05.2006
17 maja 2006 r. odbył się Wykład Otwarty pt: Demokracja, prawo i pieniądz, który wygłosił Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz. Wykład spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina. Prof. L. Balcerowicz zwrócił uwagę na fakt, iż w ciągu 17-letniej transformacji Rzeczypospolitej Polskiej udało się zbudować państwo demokratyczne i, jak podkreślił Prezes NBP, praworządne. Według prof. L. Balcerowicza, zagrożeniem dla demokracji oraz wolnego rynku jest populizm, z którym należy ciągle i wytrwale walczyć w celu zachowania niezależności państwa.

11-13.05.2006
W dniach 11-13 maja 2006 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w obradach IV Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej. Tegoroczne spotkanie zostało poświęcone Ukrainie i tamtejszym miejscom pamięci oraz ukraińskiej polityce pamięci historycznej. W ramach prezentacji projektów międzynarodowych dotyczących metod kształcenia historyczno-politycznego Kanclerz EKPiUU przedstawił działalność i ofertę dydaktyczną Kolegium. Zasygnalizował zebranym przedstawicielom z Polski, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Danii plany rozwoju Kolegium i zaprosił do udziału we wspólnych projektach.

11-13.05.2006
W dniach 11-13 maja br. obywała się konferencja pt. Języki sąsiadów Regionu Lubelskiego zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i zespół realizujący projekt „Languages Briges” Interreg III C w ramach KUL. W konferencji wzięli udział m.in. uczestnicy projektu z Włoch, Niemiec i Grecji, prof. dr hab. Michał Łesiów z UMCS, dr Grzegorz Kuprianowicz z UMCS, absolwenci EKPiUU dr Adam Ustrzycki i dr Anna Krzywicka-Ustrzycka oraz słuchacze EKPiUU. Na konferencji Kolegium reprezentowała dr Nadia Tkaczyk.

10.05.2006
10 maja 2006 r. Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wzięli udział w spotkaniu z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Ołeksandrem Mocykiem. Podczas spotkania Ambasador zapoznał się z nowymi perspektywami rozwoju Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz wystąpił z propozycją pomocy ze strony Ambasady Ukrainy w koordynowaniu współpracy z uczelniami na Ukrainie.

04.2006

W kwietniu br. w wydawnictwie Polissia w Żytomierzu na Ukrainie ukazała się monografia pt. Poezja w przekładzie: „ukraińska Szymborska”dra Andrija Sawencia. Książka jest publikacją rozprawy doktorskiej napisanej przez autora w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod promotorstwem prof. dr hab. Stefanii Andrusiw w ramach studiów w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

25-28.04.2006
W dniach 25-28 kwietnia 2006 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy przebywał z wizytą na Ukrainie. Podczas pobytu spotkał się z prorektorami ds. współpracy z zagranicą Narodowego Uniwersytetu im. I. Franka we Lwowie – prof. W. Kyryłyczem oraz Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku – prof. M. Kuczerepą. Tematem rozmów były sprawy związane z rekrutacją do EKPiUU na rok akademicki 2006/2007 oraz perspektywy współpracy pomiędzy Kolegium a uczelniami ukraińskimi i polskimi.

26.04.2006
26 kwietnia 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Wiktora Jaruczyka pt. Ukraińska poezja tworzona w Polsce po drugiej wojnie światowej (promotor: prof. dr hab. Florian Nieuważny z Uniwersytetu Warszawskiego, recenzenci: prof. dr hab. Stefania Andrusiw z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Wiktorowi Jaruczykowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury ukraińskiej.

26.04.2006
26 kwietnia 2006 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Adama Ustrzyckiego pt. Tożsamość społeczno-kulturowa Polaków w niepodległej Ukrainie (promotor: ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski, recenzenci: ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski z Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Adamowi Ustrzyckiemu tytułu doktora nauk społecznych w zakresie socjologii.

13.04.2006
13 kwietnia 2006 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Konwentu EKPiUU ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego i Kanclerza EKPiUU dra Włodzimierza Osadczego z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. W czasie rozmów poruszone zostały zagadnienia dotyczące transformacji Kolegium w samodzielną jednostkę naukowo-badawczą oraz zagadnienia związane z rekrutacją słuchaczy. Omówiono także perspektywy współpracy w realizowaniu projektu Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego.

12.04.2006
W dniu 12 kwietnia br. odbyło się spotkanie słuchaczy EKPiUU z władzami Kolegium. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nowo wybranej władzy EKPiUU – Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski , prorektor KUL oraz Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura ds. Obsługi EKPiUU Aleksy Kucy. Słuchacze mieli okazję bliżej poznać nowe władze oraz dowiedzieć się o bieżącej sytuacji Kolegium i perspektywach przekształcenia go w samodzielną jednostkę.

11.04.2006
W dniu 11 kwietnia br. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się promocja książki pt. „Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża Pomarańczowej Rewolucji” (wydawnictwo Trio, Warszawa 2005) zorganizowana przez Instytut EŚW oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Książka jest pierwszą polską publikacją poświęconą Pomarańczowej rewolucji. W promocji udział wzięły współautorki książki - Maria Przełomiec oraz Agnieszka Korniejenko. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski – Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Honorowy Przewodniczący Konwentu EKPiUU, dr Andrzej Gil z Instytutu EŚW oraz dr Nadia Tkaczyk z EKPiUU.

10.04.2006
10 kwietnia br. na Politechnice Lubelskiej odbyła się konferencja Lubelskie w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania zorganizowana przez Parlament Europejski oraz Instytut Spraw Publicznych z udziałem m. in. eurodeputowanych Zdzisława Podkańskiego, Zbigniewa Zaleskiego, Mirosława Piotrowskiego oraz Janusza Onyszkiewicza, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Kolegium na konferencji reprezentowała dr Nadia Tkaczyk.

07.04.2006
7 kwietnia 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki EKPiUU mgr Iryny Tarasowycz pt. Les paradigmes lexicaux et les variantes structurales de leur réalisation dans les langues parlées française et ukrainienne (promotor: prof. dr hab. Alfons Pilorz z KUL, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz ks. Prof. dr hab. Remigiusz Popowski z KUL). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Irynie Trasowycz tytułu doktora nauk humanistycznych.

07.04.2006
7 kwietnia 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Ołeny Swistiolnikowej pt. „Koncepcja historii i poetyka powieści R. Iwanyczuka („Manuskrypt z wułyci Ruśkoji”) – H. Malewskiej („Panowie Leszczyńscy”); W. Szewczuka („Try łystky za wiknom”) – T. Parnickiego („Rozdwojony w sobie”) w kontekście ukraińskiego i polskiego powieściopisarstwa historycznego drugiej połowy XX wieku (promotor: prof. dr hab. Stefania Andrusiw z KUL, recenzenci: prof. dr hab. Anatolij Tkaczenko z Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie oraz prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński z Uniwersytetu Zielonogorskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Ołenie Swistiolnikowej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

06.04.2006
6 kwietnia br. w cyklu „Czwartki z Kulturą Ukraińską” odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie poświęcone pisaniu pisanek ukraińskich, które zostało zorganizowane przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU we współpracy z Klubem Folkowym „Gadki z Chatki” oraz Polsko-Ukraińskim Forum Współpracy. W warsztatach pisania pisanek udział wzięli m. in. słuchacze EKPiUU: o symbolice jajka i pisanki opowiedziała Marta Graban, pisania pisanek natomiast uczyła natomiast Natalia Kostiak. Tradycję pisania pisanek oraz symbolikę wzorów przedstawiła Maria Bezpalko z Klubu Folkowego „Gadki z Chatki”, a jej wystąpieniu towarzyszyła multimedialna prezentacja pisanek. Warsztaty pisankarskie odbywały się w Sali Czarnej w Centrum Kultury w Lublinie.

06.04.2006
6 kwietnia 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Tatiany Krynickiej pt. Świat roślin w XVII księdze „Etymologii” Izydora z Sewilli (promotor: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, recenzenci: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Tatianie Krynickiej tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

05.04.2006
5 kwietnia 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Macieja Sokala pt.Ukraiński komiks z perspektywy literaturoznawczej (promotor: prof. dr hab. Florian Nieuważny z Uniwersytetu Warszawskiego, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Siarhiej Kavalou z UMCS oraz prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński z Uniwersytetu Zielonogorskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Maciejowi Sokalowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury ukraińskiej.

31.03-01.04.2006
W dniach 31 marca – 1 kwietnia br. w Lublinie wznowione zostało posiedzenie Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W posiedzeniu udział wzięli rektorzy większości polskich i ukraińskich uniwersytetów założycielskich z Kijowa, Lwowa i Lublina oraz członkowie Konwentu EKPiUU. Konwent EKPiUU rozpatrzył możliwości przekształcenia Kolegium w samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną oraz podjął odpowiednie uchwały w tej sprawie ( tekst Uchwał Konwentu EKPiUU z z dnia 1 kwietnia 2006 r....> ). Na posiedzeniu Konwentu wybrane zostały nowe władze Kolegium: Przewodniczącym Konwentu EKPiUU został ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Kanclerzem natomiast dr Włodzimierz Osadczy.

03.2006


Pod koniec marca br. nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się rozprawa doktorska słuchacza Kolegium w latach 2001-2005 Adama Redzika pt. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946 (Lublin 2006, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Wydanie publikacji zostało dofinansowane m.in. przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

30.03.2006

30 marca 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUUodbył się wykład pt. Ukraina po wyborach, który wygłosił prof. Wiaczesław Briuchowećkyj, Prezydent Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina.

29.03.2006
29 marca 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej pt. Środki stylizacji językowej w wybranych ukraińskich powieściach historycznych XX wieku. (promotor: prof. dr hab. Michał Łesiów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, recenzenci: prof. dr hab. Adam Fałowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doc. dr hab. Aleksandra Hnatiuk). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Annie Krzywickiej-Ustrzyckiej tytułu doktora nauk humanistycznych.

17.03.2006
17 marca 2006 r. Dyrektor Biura EKPiUU Aleksy Kucy uczestniczył w Konferencji dotyczącej Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Organizatorami Konferencji byli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Polityki Regionalnej, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

16.03.2006
16 marca 2006 r. odbyło się spotkanie słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z nowo mianowanym Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Ukrainy w RP Ołeksandrem Mocykiem. Na spotkaniu obecny był również Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak. Podczas spotkania poruszane były kwestie współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie oświaty i nauki, przekraczania granicy oraz przyszłości Kolegium.

15.03.2006
15 marca 2006 r. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński oraz Prorektor UMCS ds. Kadr Prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki spotkali się z Wiceministrem Edukacji i Nauki Stefanem Jurgą. Spotkanie miało na celu omówienie spraw dotyczących aktualnej sytuacji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz jego przyszłości. W spotkaniu z Wiceministrem wzięli udział również: J. M. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Prezydent Miasta Lublina Andrzej Pruszkowski, przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewoda Lubelski Wojciech S. Żukowski.

15.03.2006

15 marca 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbył się wykład pt. Rewindykacje jako sposób transformacji prawosławia ukraińskiego na Wołyniu, Chełmszczyźnie i Podlasiu (1918-1939): główne etapy, metody i skutki, który wygłosiła prof. Nadija Stokołos z Instytutu Słowianoznawstwa w Równem Uniwersytetu Słowiańskiego w Kijowie.


15.03.2006
15 marca 2006 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyła delegacja Instytutu Słowianoznawstwa w Równem Uniwersytetu Słowiańskiego w Kijowie. Goście spotkali się z Dyrektorem Biura EKPiUU Aleksym Kucym, który zapoznał ich z działalnością Kolegium. W spotkaniu wziął także udział mgr Ryszard Straszyński, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS. Ponadto delegacja ukraińska spotkała się z Prodziekanem Wydziału Ekonomicznego UMCS prof. Marianem Żukowskim oraz z Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. Urszulą Bobryk.

13.03.2006
13 marca 2006 r. w Collegium Novum Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Natalii Tkaczenko pod tytułem: Ocena wybranych cytokin krwi obwodowej i płynu stawowego dzieci chorych na młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Rolińskiego, natomiast recenzentami byli prof. dr hab. Ewa Tuszkiewicz-Misztal z Akademii Medycznej w Lublinie oraz prof. dr hab. Wałentyna Czopjak z Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. D. Halickiego we Lwowie. Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Natalii Tkaczenko tytułu doktora nauk medycznych.

02.2006
Decyzją Władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Dyrektorem Biura ds. Obsługi i Organizacji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów został mianowany Pan Aleksy Kucy. Nowo wybrany Dyrektor Biura EKPiUU pełni swoją funkcję od 22 lutego 2006 r.

24.01.2006
24 stycznia 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Oleha Ducha pt. Żeńskie monastery eparchii lwowskiej i przemyskiej w XVII i XVIII w. (promotor: prof. dr hab. Henryk Gapski, recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Witold Kołbuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Olehowi Duchowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

20-21.01.2006
W dniach 20-21 stycznia 2006 r. odbyło się w Lublinie posiedzenie Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest to najwyższy organ EKPiUU, w skład którego wchodzą przedstawiciele uniwersytetów założycielskich z Lublina i Ukrainy: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie, Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W lubelskim posiedzeniu Konwentu wzięli udział rektorzy większości polskich i ukraińskich uniwersytetów założycielskich z Kijowa, Lwowa i Lublina oraz członkowie Konwentu EKPiUU.
Konwent EKPiUU dokonał podsumowania działalności Kolegium od czasu poprzedniego posiedzenia Konwentu, które odbyło się w maju 2004 roku. Przyjął sprawozdanie Kanclerza z działalności EKPiUU za okres maj 2004 – styczeń 2006 oraz sprawozdanie finansowe za 2004 r. i wstępne za 2005 r. Konwent EKPiUU przyjął też rezygnację dotychczasowego Przewodniczącego Konwentu EKPiUU prof. Jana Pomorskiego i Kanclerza EKPiUU dr Grzegorza Kuprianowicza.
Konwent zapoznał się również z przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP projektem polsko-ukraińskiej umowy międzyrządowej dotyczącej powstania polsko-ukraińskiego funduszu stypendialnego, stwierdzając potrzebę uzupełnienia jej zapisów o punkty dotyczące Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.
Konwent EKPiUU podjął też odnośne uchwały ( tekst Uchwał Konwentu EKPiUU z 20 stycznia 2006 r....> ).
Konwent zdecydował o kontynuowaniu obrad w marcu br. Kierowanie pracami Konwentu do tego czasu powierzył Honorowemu Przewodniczącemu Konwentu EKPiUU prof. Jerzemu Kłoczowskiemu.

21.01.2006
21 stycznia 2006 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęła się przerwa międzysemestralna, która potrwa do 12 lutego 2006 r.

19.01.2006
19 stycznia 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbył się wykład pt. Kultura ukraińska w kontekście globalizacji, który wygłosił prof. Mykoła Żułynśkyj - zastępca przewodniczącego Konwentu EKPiUU, historyk literatury, krytyk, polityk, były wicepremier Ukrainy, dyrektor Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina.

18.01.2006
18 stycznia 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbył się wykład pt. Wschodnia koncepcja paryskiej „Kultury”, który wygłosił Leopold Unger - wybitny dziennikarz i publicysta, wieloletni współpracownik paryskiej „Kultury”, czołowy komentator belgijskiej gazety „Le Soir” oraz „Gazety Wyborczej”. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Lublina.

17.01.2006
17 stycznia 2006 r. na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Vitaliya Koloyarsteva pt. Concept of Conscience in Martin Heidegger and Emmanuel Levinas (promotor: prof. dr hab. Stanisław Judycki, recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński z Uniwersytetu Szczecińskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr V. Koloyartsevowi tytułu doktora nauk filozoficznych.

11-14.01.2006
W dniach 11-14 stycznia 2006 r. na zaproszenie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przebywał z wizytą w Lublinie profesor historii narodów słowiańskich na paryskiej Sorbonie prof. Daniel Beauvois wraz z żoną Teresą. Wizyta prof. D. Beauvois związana była z promocją jego książki Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, która w tłumaczeniu na język polski ukazała się w Wydawnictwie UMCS (Lublin 2005). Podczas pobytu w Lublinie prof. D. Beauvois złożył wizytę w EKPiUU, zapoznał się z działalnością Kolegium, spotkał się również z Kanclerzem Kolegium dr. Grzegorzem Kuprianowiczem. W dniu 12 stycznia br. profesor wygłosił wykład w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU połączony z promocją jego książki. 13 stycznia br. prof. D. Beauvois odwiedził Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, zapoznał się z działalnością tej placówki oraz spotkał się z jej dyrektorem Tomaszem Pietrasiewiczem, złożył też wizytę w Instytucie Historii UMCS, gdzie odbył spotkanie z profesorami Instytutu, w tym z prodziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Markiem Mądzikiem i dyrektor Instytutu Historii UMCS prof. dr hab. Anną Sochacką. Również w dniu 13 stycznia na Zamku Lubelskim odbył się panel dyskusyjny poświęcony najnowszej książce prof. D. Beauvois z udziałem autora. W panelu wzięli udział prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Honorowy Przewodniczący Konwentu EKPiUU oraz dr Andrzej Gil – zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. D. Beauvois otrzymał również od Wydawnictwa UMCS tytuł „Amicus Libri”, odpowiedni dyplom wręczyli gościowi Rektor UMCS prof. dr hab. W. A. Kamieński oraz Dyrektor Wydawnictwie UMCS Andrzej Peciak.

12.01.2006
12 stycznia 2006 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbył się wykład pt. Moja niekresowa Ukraina, który wygłosił profesor Sorbony, wybitny badacz historii narodów słowiańskich prof. Daniel Beauvois. Wykład połączony był z prezentacją jego książki Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005). Zarówno wykład, jak i książka wywołały bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy Kolegium oraz przedstawicieli lubelskiego środowiska akademickiego, którzy licznie przybyli na wykład.

11.01.2006
11 stycznia 2006 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożył prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie doc. Wasyl Kmet’. Przedstawiciel uniwersytetu lwowskiego zapoznał się z sytuacją Kolegium w przededniu posiedzenia Konwentu oraz bieżącą działalnością EKPiUU.

11.01.2006
11 stycznia 2006 r. w Instytucie Nauk o Ziemi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Wiktorii Pantylej pt. Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002 (promotor: prof. dr. hab. Bronisław Górz z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, recenzenci: prof. dr hab. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr W. Pantylej tytułu doktora nauk o ziemi.

31.12.2005
W dokonanym przez „Gazetę Wyborczą Lublin” podsumowaniu 2005 r. pt. To był rok, za jedno z najważniejszych wydarzeń minionego roku w regionie lubelskim uznano ukazanie się wydanego wspólnie przez Wydawnictwo UMCS oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów tomu poezji Wisławy Szymborskiej Wersija podij w tłumaczeniu na język ukraiński słuchacza EKPiUU Andrija Sawencia.

22.12.2005
22 grudnia 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęła się Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna, która – w związku ze świętami Bożego Narodzenia wg kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego – potrwa do 10 stycznia 2006 r.

21.12.2005
21 grudnia 2005 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Tatiany Dziadewycz pt. Obraz Imperium Rosyjskiego: „swój” i „obcy” w twórczości Adama Mickiewicza, Aleksandra Puszkina i Tarasa Szewczenki (promotor: prof. dr. hab. Florian Nieuważny, recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Mokry z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Stefan Kozak z Uniwersytetu Warszawskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr T. Dziadewycz tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury słowiańskiej.

21.12.2005
21 grudnia 2005 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odwiedziła grupa kolędników – niedawno powstały zespół wokalny „Palinodija”, w skład którego wchodzą również słuchacze EKPiUU. Kolędnicy zaśpiewali ukraińskie kolędy i szczedriwki oraz złożyli życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

20.12.2005
Z okazji świąt Bożego Narodzenia Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wydało kartkę świąteczną. Projekt graficzny kartki przygotowała Ołena Hajdamaka, słuchaczka III roku Kolegium, doktorantka Wydziału Artystycznego UMCS.

16.12.2005
W dniu 16 stycznia 2005 r. Honorowy Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski oraz Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz złożyli wizytę we Lwowie i spotkali z rektorem Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie prof. Iwanem Wakarczukiem. Tematem rozmowy była bieżąca działalność EKPiUU oraz perspektywy przyszłości Kolegium.

15.12.2005
15 grudnia 2005 r. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się prezentacja wydanej niedawno w przez Wydawnictwo „Werset” książki dra Czesława Rajcy Głód na Ukrainie (Lublin 2005). Publikacja ta jest pierwszą w języku polskim książką poświęconą największej tragedii w dziejach Ukrainy – problematyce Wielkiego Głodu (ukr. Hołodomor) w latach 1932-1933, gdy w wyniku polityki władz radzieckich na skutek śmierci głodowej zmarło na Ukrainie ok. 5 milionów ludzi. Autor, na ponad 150 stronach, przedstawia wydarzenia lat 1932-1933 w szerszym kontekście polityki radzieckiej, szeroko przytaczając wstrząsające relacje źródłowe. Organizatorami prezentacji był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Patronat nad tym wydarzeniem przyjął Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. W prezentacji wziął udział sam Autor publikacji dr Czesław Rajca, jeden z pierwszych polskich badaczy zajmujących się na przełomie XX i XXI wieku problematyką Wielkiego Głodu na Ukrainie. Książkę oraz jej autora zaprezentował dr Mirosław Filipowicz (KUL), zaś spotkanie prowadził Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz. W dyskusji głos zabrali m. in. autor Posłowia prof. dr hab. Michał Łesiów – jak sam stwierdził „ziomek i rówieśnik” dra Cz. Rajcy oraz redaktor naukowy książki dr Hubert Łaszkiewicz.

14.12.2005
14 grudnia 2005 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Hałyny Sołowij pt. Dyskurs erotyczny w twórczości modernistów rosyjskich i ukraińskich (promotor: prof. dr. hab. Maria Cymborska-Leboda, recenzenci: prof. dr hab. Halina Waszkielewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Telesfor Poźniak z Uniwersytetu Wrocławskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr H. Sołowij tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury słowiańskiej.

13.12.2005
13 grudnia 2005 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Iwanny Szubinej pt. Czynniki skuteczności reklamy społecznie użytecznej (promotor: prof. dr. hab. Adam Biela). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr I. Szubinej tytułu doktora nauk socjologicznych.

12.12.2005
12 grudnia 2005 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Wołodymyra Kuprysiukapt. Oddziaływanie wzajemne komponentów w układach potrójnych Dy-Al-{Si, Ge} (promotor: prof. dr. hab. Piotr Staszczuk, recenzenci: prof. dr hab. Walter Wojciechowski z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka z Uniwersytetu Śląskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr W. Kuprysiukowi tytułu doktora nauk chemicznych i wyróżnienie jego pracy nagrodą.

08.12.2005
8 grudnia 2005 r. odbył się kolejny z wykładów w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU. Wybitny lubelski językoznawca – slawista, twórca i pierwszy kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS prof. dr hab. Michał Łesiów wygłosił wykład Język ukraiński poza granicami państwa ukraińskiego. Wykładowca skupił się przede wszystkim na zaprezentowaniu problematyki obecności języka ukraińskiego w krajach graniczących z Ukrainą: Rosji, Białorusi, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Polsce. Po wykładzie odpowiedział na pytania słuchaczy.

04.12.2005
4 grudnia 2005 r. w Centrum Kultury w Lublinie odbył się wernisaż wystawy "Orange revolution", odbywającej się pod patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka, Prezydenta Miasta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego oraz Kanclerza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie Grzegorza Kuprianowicza. Wystawa jest próbą artystycznej dokumentacji wydarzeń Pomarańczowej Rewolucji w Kijowie jesienią 2004 r., dokonaną przez polsko-ukraińską grupę artystów (Taras Bieniakh, Renata Aleksandra Ciechanowicz, Natalia Triciatnik, Igor Slobodian, Jacek Wnuk; opieka artystyczna i projekt: Renata Aleksandra Ciechanowicz; koordynator projektu: Barbara Sawicka). W wernisażu wystawy wziął udział Kanclerz EKPiUU dr G. Kuprianowicz.

02.12.2005
2 grudnia 2005 r. odbyła się prezentacja książki Służby Bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945-1989). Z warsztatów badawczych (pod redakcją Grzegorza Motyki, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2005), zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Prezentacji książki dokonał prof. dr hab. Janusz Wrona (UMCS). Następnie odbyła się dyskusja z udziałem redaktora książki dr. Grzegorza Motyki (IPN, Warszawa), Kanclerza EKPiUU dr. Grzegorza Kuprianowicza (UMCS, EKPiUU) oraz mgr. Mariusza Zajączkowskiego (IPN, Lublin), dyskusję poprowadził naczelnik Biura Edukacji Publicznej lubelskiego oddziału IPN dr Rafał Wnuk. Na zakończenie pytania dyskutantom zadawali uczestnicy prezentacji.

02.12.2005
2 grudnia 2005 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Marcina Orzechowskiego pt. Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej (promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Czarnocki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak z Uniwersytetu Wrocławskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr M. Orzechowskiego tytułu doktora nauk politologicznych.

01.12.2005

1 grudnia 2005 r. odbyło się spotkanie słuchaczy I roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. W spotkaniu wziął udział Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz. Konsul Generalny Ukrainy zwrócił się do nowych słuchaczy EKPiUU ze słowem, zaprezentował im kierowaną przez siebie instytucję oraz odpowiedział na pytania.

01.12.2005

1 grudnia 2005 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyła delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina). Delegacji przewodniczyła prorektor ds. nauczania tegoż uniwersytetu prof. Switłana Hawryluk. W skład delegacji wchodzili również dziekan Wydziału Historycznego doc. Anatolij Szwab oraz prodziekan doc. Jarosław Szabała.

27-30.11.2005
W dniach 27-30 listopada 2005 r. gościem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów była wybitna włoska slawistka, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów prof. Giovanna Brogi Berkoff (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy). W trakcie wizyty prof. G. Brogi Berkoff zapoznała się z działalnością Kolegium, spotkała się także z Przewodniczącym Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Janem Pomorskim oraz Kanclerzem Kolegium dr Grzegorzem Kuprianowiczem. 28 listopada br. wygłosiła wykład w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU, zaś 29 listopada odbyła seminarium dla słuchaczy EKPiUU – filologów, co pozwoliło na bezpośredni kontakt ze słuchaczami Kolegium oraz środowiskiem naukowym Lublina. Prof. G. Brogi Berkoff złożyła również wizyty na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbywając szereg spotkań ze środowiskiem naukowym Lublina, m.in. z dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL prof. dr hab. Anną Woźniak, dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS i kierownikiem Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS prof. dr hab. Feliksem Czyżewskim, dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa UMCS prof. dr hab. Janem Adamowskim, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS prof. dr hab. Moniką Adamczyk-Grabowską, dziekanem Wydziału Humanistycznego KUL prof. dr hab. Januszem Drobem, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej KUL prof. dr hab. Wojciechem Kaczmarkiem, dyrektorem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL prof. dr hab. Mirosławą Hanusiewicz, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UMCS prof. dr hab. Marią Woźniakiewicz-Dziadosz. Wygłosiła również wykład dla studentów KUL.

28.11.2005

28 listopada 2005 r. odbył się pierwszy w nowym roku akademickim 2005/2006 wykład w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU. Znawczyni literatur słowiańskich okresu Renesansu i Baroku, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów prof. Giovanna Brogi Berkoff (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy), wygłosiła wykład Stan i perspektywy badań ukrainoznawczych w Europie Zachodniej. W wykładzie wzięła udział pierwsza Kanclerz EKPiUU Ewa Rybałt.

24.11.2005
24 listopada 2005 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Andrija Sawencia pt. Poezja przez pryzmat przekładu: wiersze Wisławy Szymborskiej w języku ukraińskim (promotor: prof. dr. hab. Stefania Andrusiw, recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Bakuła z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr A. Sawencowi stopnia doktora nauk humanistycznych.

23.11.2005
23 listopada 2005 r. w Trybunale Koronnym Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie zorganizował uroczyste spotkanie z okazji pierwszej rocznicy pomarańczowej rewolucji. W trakcie posiedzenia okrągłego stołu Pomarańczowa rewolucja – stosunki polsko-ukraińskie referat wprowadzający pt. Przyczyny i znaczenie pomarańczowej rewolucji. Rola Polski w rozwiązaniu konfliktu wygłosiła słuchaczka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz doktorantka Wydziału Politologii UMCS Liana Hurśka. W spotkaniu wzięli udział i zabrali głos Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz oraz słuchacze EKPiUU, rok temu zaangażowani w wydarzenia pomarańczowej rewolucji.

10.11.2005
10 listopada 2005 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Bartłomieja Bańki pt. Geopolityka odrodzonej Ukrainy na przełomie XX/XXI wieku (promotor: prof. dr. hab. Jerzy Rebeta, recenzenci: ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Bogdan Łomiński z Uniwersytetu Śląskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr B. Bańce tytułu doktora nauk socjologicznych.

09.11.2005
9 listopada 2005 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożył Marek Bekerman, dziennikarz radia BBC, które jest koordynatorem projektu europejskiego „Development of Media Skills”. M. Bekerman spotkał się z Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem i przedstawił założenia projektu „Development of Media Skills”, zapoznał się również z działalnością Kolegium oraz aktualnym stanem spraw EKPiUU. Beneficjentem programu europejskiego „Development of Media Skills” jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenka w Kijowie – jednego z uniwersytetów założycielskich EKPiUU.

03.11.2005
W dniu 3 listopada 2005 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyli dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie prof. Wołodymyr Rizun, wykładowca tegoż Instytutu i prezenter „Nowego Kanału” Ołeksandr Omelczuk oraz pracownik ukraińskiej sekcji Radia BBC Andrij Kułykow. Goście przebywający w Lublinie w ramach projektu europejskiego „Media Skills Development Project” spotkali się z Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem, który zaprezentował im aktualny stan spraw Kolegium. W spotkaniu wzięli również udział mgr Ryszard Straszyński, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS oraz słuchacze EKPiUU Olha Ihnatowa i Andrij Saweneć.

27.10.2005
27 października 2005 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Adama Janusza Redzika pt. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1943 (promotor: prof. dr. hab. Julian Dybiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Litak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Jan Draus z Uniwersytetu Rzeszowskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr A. J. Redzikowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

24.10.2005
24 października 2005 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Roberta Rogowskiego pt. Personalistyczno-aksjologiczne podstawy marketingu (promotor: ks. prof. dr. hab. Franciszek J. Mazurek, recenzenci: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Bożena Klimczak z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr R. Rogowskiemu tytułu doktora nauk socjologicznych i wyróżnienie jego pracy nagrodą.

21.10.2005
21 października 2005 r. po raz piąty nowy rok akademicki zainaugurowało Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Inaugurację Roku Akademickiego 2005/2006 otworzył Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz, który zaprezentował aktualny stan tej polsko-ukraińskiej jednostki edukacyjnej. Perspektywy rozwoju Kolegium przedstawił Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski. Następnie w imieniu uniwersytetów założycielskich Kolegium wystąpili: J. M. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Wiesław Kamiński, Prorektor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie prof. Oleh Zakusyło, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, przedstawiciel Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” prof. Andrij Meleszewycz. W imieniu nowoprzyjętych słuchaczy I roku głos zabrali mgr Julia Oreł – absolwentka Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz mgr Sławomir Kowal – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W inauguracji udział wzięli przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. List Prezydenta RP skierowany do społeczności akademickiej EKPiUU odczytał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Jerzy Bahr. Wojewoda Lubelski Andrzej Kurowski odczytał list Prezesa Rady Ministrów RP Marka Belki. W imieniu władz Ukrainy głos zabrał Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak. Podczas Inauguracji Kanclerz EKPiUU złożył życzenia na ręce prof. A. Meleszewycza z okazji obchodzonego właśnie jubileuszu 390-lecia Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Wykład inauguracyjny pt. Historyczne znaczenie postaci Jerzego Giedroycia w stosunkach polsko-ukraińskich poprowadził prof. Bohdan Osadczuk, jeden z inicjatorów powstania uczelni polsko-ukraińskiej, wybitny ukraiński historyk i publicysta, profesor Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, bliski współpracownik Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury”. Podczas Inauguracji złożono Profesorowi życzenia z okazji 85 rocznicy urodzin oraz wręczono Dyplom Honorowy EKPiUU „za szczególne zasługi dla powstania i rozwoju Kolegium”. Dyplomem Honorowym EKPiUU uhonorowano również prof. dr hab. Mariana Harasimiuka, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1999-2005, członka Rady Założycieli EKPiUU w latach 2000-2005. Uroczystość Inauguracji uświetnił koncert pieśni ukraińskich bandurzystki Iryny Kmet’, słuchaczki I roku EKPiUU. Inauguracja zakończyła się pieśnią Gaudemus igitur.

19.10.2005
W dniu 19 października 2005 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odwiedzili prof. José Kobielski, Attaché do spraw współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Alexandra Flesch, przedstawiciel Ambasady Francji w województwie lubelskim. Goście spotkali się z Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem oraz omówili kwestię nawiązania współpracy Kolegium z francuskimi instytucjami badawczymi.

10.2005
W projekcie budżetu państwa na rok 2006, przygotowanym przez ustępujący rząd Marka Belki, znalazł się zapis o przeznaczeniu 4,5 mln zł na działalność Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w 2006 r. Zapis ten został umieszczony w projekcie budżetu na podstawie autopoprawki rządu do ustawy budżetowej, przesłanej do Sejmu w październiku br. Po raz w historii EKPiUU środki na działalność Kolegium zostały przewidziane w projekcie budżetu państwa na kolejny rok.

14.10.2005
14 października 2005 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Iryny Halaktionovej pt. Kultura polityczna społeczeństwa Ukrainy (promotor: dr hab. Czesław Maj, recenzenci: prof. dr hab. Jan Garlicki i prof. dr hab. Marek Żmigrodzki). Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Pietrasia pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie I. Halaktionovej stopnia doktora nauk politologicznych.

10.10.2005
10 października 2005 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Ihora Melnyka pt. Równowagi fazowe oraz struktura krystaliczna związków w układach potrójnych Sm-Al-[Si,Ge] (promotor: prof. dr hab. Stanisław Pikus, recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka i prof. dr hab. Zofia Rzączyńska). Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr I. Melnykowi stopnia doktora nauk chemicznych.

10.2005
Jesienią br. ukazała się książka słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Ołeny Łucyszyny Obraz człowieka w Rigwedzie (Kijów, 2005). Książka opiera się na badaniach prowadzonych przez Ołenę Łucyszyną, m. in. dzięki studiom w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Monografia przedstawia rekonstrukcję nauki o człowieku w dawnej kulturze indyjskiej na podstawie najstarszego zabytku literatury indyjskiej – Rigwedy, napisanej w języku staroindyjskim (wedyjskim), wchodzącej w skład Wedy, świętej księgi hinduizmu.

07.10.2005
7 października 2005 r. w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS odbyło się spotkanie słuchaczy I roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z Przewodniczącym Konwentu EKPiUU prof. dr. hab. Janem Pomorskim oraz Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem. W czasie spotkania powitano nowoprzyjętych słuchaczy oraz przedstawiono aktualną sytuację Kolegium oraz perspektywy jego rozwoju, jak również znaczenie Kolegium w stosunkach polsko-ukraińskich.

01.10.2005
1 października 2005 r. nowy rok akademicki 2005/2006 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęło 145 doktorantów, w tym 49 słuchaczy I roku, 46 - III roku oraz 50 słuchaczy ostatniego, IV roku. Słuchacze Kolegium realizują swoje przewody doktorskie na czterech uczelniach lubelskich: w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (96 osób), w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (44 osoby), w Politechnice Lubelskiej (1 osoba) oraz w Akademii Rolniczej (4 osoby). W Kolegium studiują młodzi naukowcy z ośmiu państw. Największą liczbę wśród słuchaczy stanowią obywatele Ukrainy (109 osób), kolejna grupa to obywatele Polski (21 osób), pozostali słuchacze są obywatelami Białorusi (9 osób), Rosji (2 osoby), Mołdawii (1 osoba), Słowacji (1 osoba), Litwy (1 osoba) oraz Kazachstanu (1 osoba).