rok akademicki 2003/2004

rok akademicki 2003/2004

Wpisany przez Targońska Barbara 25 maj 2004

09.2004
Pod koniec września w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów zakończono pierwszy etap prac przy tworzeniu polskojęzycznego portalu internetowego o kulturze ukraińskiej "Złote wrota" – kultura ukraińska on-line. Polegał on na przygotowaniu formy graficznej portalu oraz opracowaniu jego struktury. W poszczególnych działach portalu znajdą się informacje o sztuce, literaturze, muzyce, języku, filozofii, religii, teatrze i kinie, folklorze i etnografii, nauce i edukacji. Będzie również możliwość znalezienia tu podstawowych informacji o Ukrainie, jej historii i współczesności. Będą też działy poświęcone współczesnej kulturze ukraińskiej, polsko-ukraińskim kontaktom kulturalnym oraz obecności kultury ukraińskiej w Polsce. Planowane jest zgromadzenie szerokiego zestawu linków do stron w różnych językach prezentujących kulturę ukraińską. W przyszłości przewiduje się także zamieszczanie na stronie aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na Ukrainie i obecności kultury ukraińskiej na świecie, w szczególności w Polsce. Prace nad portalem trwają od wiosny br. Pierwszy etap projektu zrealizowany został dzięki grantowi przyznanemu dla EKPiUU przez Fundację "Edukacja dla Demokracji" w ramach programu grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "RITA - przemiany w regionie". Oficjalne uruchomienie portalu planowane jest na wiosnę 2005 r., gdy 1 kwietnia 2005 r. zostanie otwarty Rok Ukrainy w Polsce.

24.09.2004
W dniu 24 września br. odbyło się podsumowanie pierwszego etapu prac nad stworzeniem polskojęzycznego portalu o kulturze ukraińskiej "Złote Wrota - kultura ukraińska on-line". Projekt był realizowany od maja do końca września br. w ramach programu grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "RITA - przemiany w regionie", przyznanego EKPiUU przez Fundację "Edukacja dla Demokracji". Na zakończenie grantu tegoż dnia w Grand Hotelu "Lublinianka" odbył się bankiet. W bankiecie uczestniczyły osoby zaangażowane w tworzenie portalu oraz zaproszeni goście, m.in. Generalny Konsul Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak, Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej i Kierownik Katedry Filologii Ukraińskiej UMCS prof. Feliks Czyżewski oraz obecni w Lublinie konsultanci z Ukrainy

22-24.09.2004
W dniach 22-24 września br. w Kolegium przebywali z roboczą wizytą prof. Pawło Hrycenko z Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Łarysa Briuchowećka - krytyk filmowy, współpracownik Centrum Kultury i Sztuki Narodowego Uniwersytetu "Akademia Kijowsko-Mohylańska" i redaktor naczelna czasopisma "Kino-Teatr" oraz Anatolij Szewczyk - historyk sztuki ze Szkoły Kultury i Sztuk Pięknych im. Iwana Ohijenki w Żytomierzu. Ponadto w pracach nad portalem wzięła udział Kateryna Pryszczepa – redaktor naczelna portalu internetowego Bo.net Celem wizyty był udział w pracach nad strukturą poszczególnych rozdziałów polskojęzycznego portalu o kulturze ukraińskiej "Złote Wrota - kultura ukraińska on-line", realizację którego umożliwił program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "RITA - przemiany w regionie".

09.2004
We Lwowie ukazała się w tłumaczeniu na język ukraiński książka metropolity lubelskiego arcybiskupa Józefa Życińskiego Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny. Tłumaczem książki był słuchacz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Andrij Wełyczko. Książka wydana została przez Wydawnictwo Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.

18-20.09.2004
W dniach 18-20 września 2004 r. gościem Kolegium był wybitny ukraiński historyk sztuki prof. Wołodymyr Ałeksandrowycz, pracownik Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. Iwana Krypjakewycza we Lwowie oraz profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Wizyta związana była z pracami nad tworzeniem polskojęzycznego portalu o kulturze ukraińskiej "Złote Wrota - kultura ukraińska on-line" w ramach programu grantowego "RITA - przemiany w regionie". Prof. W. Ałeksandrowycz jest naukowym konsultantem portalu w zakresie działu "Sztuka". W trakcie wizyty przeprowadzono dyskusje na temat struktury i zawartości działu "Sztuka" oraz ustalono harmonogram dalszych prac nad tworzeniem tego działu w portalu.

15.09.2004
W dniu 15 września 2004 r. zakończony został pierwszy etap prac nad tworzeniem polskojęzycznego portalu o kulturze ukraińskiej "Złote Wrota - kultura ukraińska on-line" w ramach programu grantowego "RITA - przemiany w regionie". Zatwierdzono strukturę portalu oraz jego formę graficzną, opracowaną przez plastyka Ołenę Hajdamakę oraz informatyka Wiktora Sobeckiego, przy współpracy Dmytra Szewczuka. Portal będzie posiadał dziewięć podstawowych działów, prezentujących poszczególne sfery kultury ukraińskiej na przestrzeni jej dziejów i rozwoju. Kolejny etap prac polegać będzie na tworzeniu struktury poszczególnych działów i zapełnianiem ich zawartością - opracowaniami, tekstami źródłowymi, ilustracjami.

27.08.2004
27 sierpnia 2004 r. w trakcie VI Polsko-Ukraińskich Spotkań Młodzieżowych „Śladami Współżycia i Tolerancji Pogranicza Polsko-Ukraińsko-Żydowskiego w Regionie Przemyskim” odbyło się spotkanie z Kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dr. Grzegorzem Kuprianowiczem. Organizatorem spotkań byli Południowo-Wschodni Instytut Naukowe w Przemyślu Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Związek Ukraińców w Polsce.

24.08.2004
W dniu święta Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 2004 r. delegacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wzięła udział w uroczystościach z tej okazji przy pomniku ku czci żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie. Wieniec od EKPiUU złożyli przy pomniku kanclerz dr Grzegorz Kuprianowicz oraz przedstawiciel słuchaczy Kolegium Wiktor Jaruczyk.

06.07.2004
6 lipca 2004 r. w EKPiUU odbyło się spotkanie i dyskusja nad strukturą polskojęzycznego portalu „Złote Wrota – kultura ukraińska on-line”. W spotkaniu wzięli udział uczestniczący w pracach nad projektem przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz pracownicy Kolegium i wolontariusze.

5-6.07.2004
5-6 lipca br. w Kolegium gościła delegacja z Narodowego Uniwersytetu "Akademia Kijowsko-Mohylańska" na czele z prof. Serhijem Kwitem, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Technologii, Dyrektorem Mohylańskiej Szkoły Dziennikarstwa. W składzie delegacji przybyła również Kateryna Pryszczepa, redaktor naczelna portalu internetowego Bo.net . Wizyta ukraińskich gości związana była z pracami nad tworzeniem polskojęzycznego portalu o kulturze ukraińskiej "Złote Wrota - kultura ukraińska on-line" w ramach programu grantowego "RITA - przemiany w regionie". 6 lipca odbyło się również spotkanie i wspólna dyskusja partnerów ukraińskich z pracownikami Kolegium oraz wolontariuszami nad strukturą portalu.

02.07.2004
2 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, która dokonała oceny pracy naukowej słuchaczy EKPiUU w roku akademickim 2003/2004.
W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele pięciu uniwersytetów założycielskich Kolegium oraz przedstawiciele Akademii Rolniczej w Lublinie i Politechniki Lubelskiej.

26.06.2004
26 czerwca br. delegacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jacka Kuronia, wielkiego orędownika współpracy polsko-ukraińskiej. Delegacji Kolegium przewodniczył Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz. Na uroczystości żałobne przybyła również z Włoch Ewa Rybałt, pierwsza Kanclerz Kolegium. Kilkunastoosobowa grupa słuchaczy EKPiUU udała się do Warszawy w składzie delegacji Kolegium z inicjatywy Rady Samorządu Słuchaczy EKPiUU. Na grobie śp. Jacka Kuronia złożono wieniec z biało-czerwonymi i niebiesko-żółtymi kwiatami. Kijowska gazeta "Den'" zamieściła artykuł pierwszej Kanclerz Kolegium E. Rybałt o śp. Jacku Kuroniu pt. List do nieba: ...> W lwowskiej gazecie "Postup" ukazał się artykuł słuchaczki Kolegium Ł. Hołowatej o uroczystościach pogrzebowych pt. Pożegnanie z legendą:http://postup.brama.com/dinamic/i_pub/usual.php?what=26287

7-9.06.2004
W dniach 7-9 czerwca 2004 r. odbyły się III Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Beata Surmach pt. Scenariusz przyszłych stosunków polsko-ukraińskich. Podczas uroczystego otwarcia III Dni Nauki wystąpili także m. in. Przewodniczący Konwentu EKPiUU Prof. dr hab. Jan Pomorski oraz Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz. Obrady odbywały się w 10 sekcjach: filologicznej, historycznej, prawniczej, politologicznej, filozoficznej, filologii romańsko-germańskiej, psychologiczno-socjologicznej, ekonomicznej, chemii i medycyny oraz nauk technicznych. Łącznie wygłoszono 114 referatów. Organizatorem III Dni Nauki EKPiUU była Rada Samorządu Słuchaczy przy wsparciu EKPiUU. Podczas III Dni Nauki EKPiUU odbyła się prezentacja kuchni ukraińskiej na pl. M. Curie-Skłodowskiej oraz konferencja prasowa dla dziennikarzy polskich i ukraińskich. Na uroczystym zakończeniu III Dni Nauki EKPiUU wręczono nagrody za najlepsze referaty wygłoszone w poszczególnych sekcjach.

03.06.2004
3 czerwca 2004 r. w ramach spotkań z cyklu „Czwartki z Kulturą Ukraińską” Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU zorganizowało spotkanie pt. „Czy istnieje moda w nauce?”. Referat na ten temat wygłosiła słuchaczka Kolegium Olha Kłymenko.

01.06.2004
1 czerwca 2004 r. odbyło się spotkanie słuchaczy EKPiUU z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Ukrainy w RP Ihorem Charczenko. W spotkaniu udział wzięli również Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski, Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak.

05.2004-06.2004


W maju i czerwcu 2004 r. w sali konferencyjnej EKPiUU prezentowana była wystawa artystyczna pt. „Wizerunki”, na której swoje prace prezentowali słuchacze EKPiUU Ołena Hajdamaka, Ołeksij Nahorniuk, Roman Jenenko oraz Magdalena Kamola. Wystawę zorganizowało Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU.

28.05.2004
28 maja 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyła delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Technicznego w Łucku. Goście spotkali się z Kanclerzem EKPiUU dr. Grzegorzem Kuprianowiczem i zapoznali się z działalnością EKPiUU.

27.05.2004
27 maja 2004 r. kolejny wykład dla słuchaczy EKPiUU pt. Rola autostereotypu we współczesnym ukraińskim dyskursie tożsamościowym wygłosiła dr hab. Ola Hnatiuk.

26.05.2004
26 maja 2004 r. wykład dla słuchaczy EKPiUU pt. Tożsamość ukraińska i wyzwania europejskie w debatach intelektualistów, wygłosiła dr hab. Ola Hnatiuk. Wykład połączony był z promocją jej książki Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości (Lublin, 2003, Wydawnictwo UMCS). Wykład wywołał ożywioną dyskusję.

26-27.05.2004
W dniach 26-27 maja 2004 r. na zaproszenie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów przebywała z wizytą w Lublinie wybitna ukrainistka dr hab. Ola Hnatiuk (Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Warszawski). Dr hab. O. Hnatiuk odwiedziła Kolegium, spotkała się z jego kierownictwem oraz wygłosiła wykłady dla słuchaczy EKPiUU.

25.05.2004
25 maja 2004 r. odbyło się prezentacja książki dra Aleksandra Kolańczuka Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917-1921 (Przemyśl 2003, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu) z udziałem autora. Prezentacji nowego wydawnictwa Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu dokonał jego dyrektor dr Stanisław Stępień.

24.05.2004


24 maja 2004 r. wykład pt. Tożsamość narodowa wygłosił w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów historyk myśli społecznej, wybitny socjolog prof. Jerzy Szacki.

18.05.2004
18 maja 2004 r. w Kijowie w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska” odbyło posiedzenie Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Na posiedzeniu Konwentu podjęto podjęto szereg ważnych dla przyszłości Kolegium decyzji. Konwent EKPiUU zdecydował, iż dotychczasowy Przewodniczący Konwentu prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski zostanie Honorowym Przewodniczącym Konwentu EKPiUU. Nowym Przewodniczącym Konwentu EKPiUU wybrany został prof. dr hab. Jan Pomorski, Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś Zastępcą Przewodniczącego Konwentu EKPiUU prof. Mykoła Żułynśki, były wicepremier Ukrainy oraz dyrektor Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Kanclerzem EKPiUU Konwent wybrał dra Grzegorza Kuprianowicza, który od 16 lutego 2004 r. był p. o. Kanclerza. Konwent podjął także decyzję o zmianie profilu Kolegium, zdecydował, że w przyszłości Kolegium będzie jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe i kształcącą na poziomie studiów doktoranckich w zakresie ekonomii, prawa, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii, politologii, stosunków międzynarodowych, pedagogiki i psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Europy Środkowo-Wschodniej. Zdecydowano również, że w związku z brakiem decyzji o przyszłości Kolegium, prowadzona obecnie rekrutacja do Kolegium na rok akademicki 2004/2005 zostanie przedłużona i studia doktoranckie dla słuchaczy przyszłego I roku rozpoczną się w EKPiUU w semestrze letnim, czyli od 15 lutego 2005 r.

13.05.2004


13 maja 2004 r. w cyklu „Czwartki z Kulturą Ukraińską” Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU zorganizowało spotkanie na temat „Huculska ikona na szkle”. O ikonie na szkle opowiadał i prezentował technikę jej wykonania słuchacz Kolegium Roman Zilinko.

12.05.2004
12 maja 2004 r. odbyło się spotkanie słuchaczy EKPiUU z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. W spotkaniu wziął udział p. o. Kanclerza EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

05.2004
W maju 2004 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów przystąpiło do tworzenia polskojęzycznego portalu poświęconego kulturze ukraińskiej „Złote Wrota – kultura ukraińska on-line”. Pierwszy etap prac nad realizacją projektu prowadzony jest w ramach grantu przyznanego EKPiUU przez Fundację „Edukacja dla Demokracji” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w regionie – RITA”.

06.05.2004
6 maja 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożył dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu dr Stanisław Stępień oraz zastępca dyrektora dr Aleksander Kolańczuka. Omówiono możliwości współpracy między EKPiUU oraz PWIN.

06.05.2004
6 maja 2004 r. wykład dla słuchaczy EKPiUU wygłosiła prof. Oksana Pachlovska z Uniwersytetu "La Sapienza” (Włochy) pt. Ukraina i Polska w rosyjsko-zachodnim dialogu i sporze. Tezy wykładu wywołały żywiołową i ostrą dyskusję.

29.04.2004
29 kwietnia 2004 r. rektorzy uniwersytetów ukraińskich biorący udział w Międzynarodowym Kongresie Rektorów Uniwersytetów Europejskich „Higher Education for United Europe” w Lublinie złożyli wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Genezę i aktualną sytuację Kolegium przedstawił gościom p. o. Kanclerza EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

28-30.04.2004
W dniach 28-30 kwietnia 2004 r. p. o. Kanclerza EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Rektorów Uniwersytetów Europejskich „Higher Education for United Europe” w Lublinie.

04.2004
Słuchacze EKPiUU uczestniczyli jako wolontariusze w przeprowadzonej w ostatnich dniach kwietnia 2004 r. akcji „Dzieciom Czarnobyla”. Akcja charytatywna zorganizowane była z okazji 18. rocznicy katastrofy czarnobylskiej, a jej organizatorem było Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”. Akcja odbyła się pod patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie. Celem akcji było zgromadzenie darów, które zostały następnie przekazane na Ukrainę dla osób poszkodowanych w katastrofie czarnobylskiej. Jednym z koordynatorów akcji był słuchacz Kolegium Wiktor Jaruczyk.

04.2004
W kwietniu 2004 r. w EKPiUU prezentowana była wystawa fotograficzna pisanek autorstwa słuchaczki Kolegium Ołeny Hajdamaki.

01.04.2004
1 kwietnia 2004 r. Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU zorganizowało spotkanie poświęcone ukraińskiej tradycji pisankarskiej. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty pisankarskie, malowania pisanek uczyła słuchaczka Kolegium – młoda kijowska artystka Ołena Hajdamaka.

25.03.2004
25 marca 2004 r. w ramach „Czwartków z Kulturą Ukraińską” Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU zorganizowało spotkanie pt. „Współczesna powieść historyczna: popyt i podaż”. Referat wygłosiła słuchaczka Kolegium Ołena Swistiolnikowa.

18.03.2004
18 marca 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyła delegacja Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, której przewodniczyli wicerektor UKU ds. nauki prof. Taras Drobko oraz dziekan Wydziału Humanistycznego UKU prof. Ołena Dżedżora.

11.03.2004
11 marca 2004 r. Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU z okazji 190 rocznicy urodzin ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki zorganizowało spotkanie z cyklu „Czwartki z Kulturą Ukraińską”. Dyskusję pt. „Po co nam Szewczenko?” poprowadziła słuchaczka Kolegium Tetiana Dziadewycz.

11.03.2004
11 marca 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyła delegacja Rady Miejskiej w Łucku.

11.03.2004
11 marca 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyli organizatorzy Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego w Drohobyckim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki Wira i Ihor Meniok. Goście spotkali się z p. o. Kanclerza EKPiUU dr. Grzegorzem Kuprianowiczem i zaprezentowali działania swojego ośrodka, zapoznali się również z działalnością EKPiUU.

03.03.2004
3 marca 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożył namiestnik monasteru prawosławnego św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej o. archimandryta Jerzy (Pańkowski), towarzyszył mu o. ihumen Atanazy (Nos).

01.03.2004
1 marca 2004 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożył doc. Jewhen Sinkewycz z Wydziału Historycznego Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego. Gość z południa Ukrainy spotkał się z p. o. Kanclerza EKPiUU dr. Grzegorzem Kuprianowiczem i zapoznał się z działalnością Kolegium.

26.02.2004
26 lutego 2004 r. w ramach „Czwartków z Kulturą Ukraińską” Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU zorganizowało dyskusję pt. „Język ukraiński – językiem Ukrainy?” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Dyskusję prowadziła dr Nadzieja Tkaczyk.

16-17.02.2004
16-17 lutego 2004 r. wybrane zostały nowe władze Samorządu Słuchaczy EKPiUU. Nową przewodniczącą Rady Samorządu Słuchaczy EKPiUU został słuchaczka EKPiUU I roku i doktorantka Wydziału Politologii UMCS Łesia Hołowata.

16.02.2004
Z dniem 16 lutego 2004 r. p. o. Kanclerza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów został mianowany dr Grzegorz Kuprianowicz, pracownik Instytutu Historii UMCS. Dotychczasowa Kanclerz EKPiUU Ewa Rybałt udała się na stypendium naukowe do Włoch.

27.01.2004
27 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone akcji " Wisła" - Wokół polsko-ukraińskich dyskusji historycznych

 • prowadzący:
  prof. dr hab. Janusz Wrona - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • uczestnicy: prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  dr Mirosław Filipowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski
  dr Jan Pisuliński - Instytut Pamięci Narodowej O/Rzeszów
  dr Grzegorz Motyka - Instytut Pamięci Narodowej O/Lublin

Organizatorzy - Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

14.12.2003
14 grudnia odbyły się uroczystości z okazji Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933 r.

 • 9.00 - Cerkiew pw. Podwyżenia Krzyża Pańskiego - światynia ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina (ul. Dolińskiego 1)
  Boska Liturgia
  Panachyda (nabożeństwo żałobne) za ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933 r., którym przewodniczyć będzie Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel
 • 15.00 - Centrum Języka i Kultury Polskiej (ul.Weteranów 18)
  Sympozjum w 70. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933 r.
  • Dr Grzegorz Kuprianowicz - Rozpoczęcie sympozjum
  • Dr Czesław Rajca - Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933 r.
  • Dr Roman Wysocki - Akcja protestacyjna Ukraińców Wołynia i Galicji w sprawie Wielkiego Głodu na Ukrainie
  • Robert Kuśnierz - Propaganda radziecka w okresie Wielkiego Głodu
  • Ewa Rybałt - Problem Wielkiego Głodu na Ukrainie w kontekście polityki normalizacji stosunków między Polakami i Ukraińcami
  • Dr Hubert Łaszkiewicz - Wielki Głód 1932-1933 r. w historiografii polskiej
  • Wystąpienie Konsula generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka
  • Roman Kabaczij (EKPiUU) - 70. rocznica Wielkiego Głodu na świecie i na Ukrainie
  • Po sympozjum - spotkanie przy herbacie i kawie
 • 17.30 - Centrum Języka i Kultury Polskiej (ul.Weteranów 18)
  Pokaz filmu "Głód-33", reż. Ołeś Janczuk na motywach powieści Wasyla Barki Żółty książę.

Organizatorzy - Ukraińskie Bractwo Prawosławne św. Piotra (Mohyły) metropolity kijowskiego, Rada Samorządu Słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

Pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka

13.11.2003
13 listopada odbył się wykład otwarty prof. Oxany Pachlovskiej" (Uniwersytet "La Sapienza", Włochy) na temat: "Czy Ukraina zmierza ku Europie?"

6.11.2003
6 listopada odbyło się spotkanie dr Mykoły Riabczuka (Centrum Studiów Europejskich, Akademia Kijowsko-Mohylańska) z doktorantami EKPiUU.
Dyskusja w kontekście konferencji naukowej "POLSKA ARCHITEKTEM POLITYKI WSCHODNIEJ UNII EUROPEJSKIEJ".

4.11.2003
4 listopada odbyła się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2003/2004.

Wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. Ryszard Szczygieł "Urbanizacja Europy Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu".