rok akademicki 2002/2003

rok akademicki 2002/2003

Wpisany przez Targońska Barbara 25 maj 2002

10-13.06.2003
10,11,12,13 czerwca odbędą się wykłady otwarte Prof. Paula Moreau „Prawa człowieka, moralność, prawo i polityka" oraz Prof. Iliosa Yannakakisa „Ideologie totalitarne oraz ich polityczne wyrażenia"

 • 10 czerwca (wtorek) w godz. 10.00-11.30 oraz 14.00 - 15.30
 • 11 czerwca (środa) w godz. 10.00-11.30 oraz 14.00 - 15.30
 • 12 czerwca (czwartek) w godz. 10.00-11.30 oraz 14.00 - 15.30
 • 13 czerwca (piątek) w godz. 10.00-11.30 oraz 14.00 - 15.30

Wszystkie wykłady odbędą się w auli Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS (ul. Weteranów 18)

2-7.06.2003
JAK UNIWERSYTET MOŻE SŁUŻYĆ POROZUMIENIU POMIĘDZY NARODAMI?
II DNI NAUKI Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

  Program
 • 2 czerwca - Inauguracja II Dni Nauki
  11.30 - Pierwsza obrona pracy doktorskiej w EKPiUU, Akademia Medyczna w Lublinie, Al. Raclawickie 1

  Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, ul. Weteranów 18:
  13.30 Kanclerz EKPiUU Ewa Rybałt, Otwarcie II Dni Nauki EKPiUU.
  13.35 Prof. J. Pomorski, Prezentacja I Rocznika EKPiUU.
  13.50 Prof. A. Kijewska, Słowo wstępne.
  14.00 - 16.00 Prof. J. Kłoczowski: Uniwersytet jako miejsce dialogu międzykulturowego.
 • 3 - 6 czerwca - Praca w sekcjach doktorantów EKPiUU ...>
 • 7 czerwca - Zamkniecie II Dni Nauki, Nowa Aula KUL, Al. Raclawickie 14
  13.00 - 13.10 Prezentacja wyników ankiety socjologicznej "Jak uniwersytet może służyć porozumieniu pomiędzy narodami?" przeprowadzonej wśród studentów KUL, UMCS i EKPUU
  13.00 - 15.00 PANEL: Przyszłość Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
  Moderator: Kanclerz EKPiUU Ewa Rybałt
  Prelegenci: Prof. J. Pomorski (Prorektor UMCS), Prof. A. Kijewska (Prorektor KUL), Prof. J. Axer (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną), Prof. J. Nuyken (Wiceprezydent Kolegium Polonica), Ks. R. Krupa (Dyrektor Fundacji Jana Pawła II), przedstawiciel z Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki).

30.05.2003
30 maja (piątek) w godzinach od 11.00 do 15.00 w Sali Widowiskowej ACK "Chatka Żaka", przy ul.Radziszewskiego 16 odbędzie się konferencja "AIDS - współczesne zagrożenie".

  Program
 1. Część 1
  • 11.00 Otwarcie konferencji, Wstęp Pani Kanclerz Ewy Rybałt.
  • 11.10-11.40 "Sytuacja epidemiologiczna HIV w Polsce i na świecie", Wojewódzki konsultant do spraw Epidemiologii, dr n.med. Anna Jabłońska-Chmielewska.
  • 11:40-12:10 "Sytuacja epidemiologiczna HIV na Ukrainie", Fundacja "Salus" we Lwowie, Ihor Kerycz.
  • 12:10-13:00 "Społeczne aspekty zakażeń HIV", Anna Lis, dr Piotr du Chatean, Krajowe Centrum do spraw AIDS.
 2. Przerwa na kawę, Prezentacja wystawy fotograficznej, Rozprowadzanie materiałów informacyjnych.
 3. Część 2
  • 13:30-14:00 Problem HIV w oczach pacjenta (rozmowa z osoba zakażoną). Dyskusja.
  • 14:00-15:00 Projekcja filmu "Something to tell"


Organizatorzy - doktoranci medycznej grupy EKPiUU.
Akcja pod patronatem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów,
Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka".

6-7.05.2003
Spotkania naukowe na temat: Wołyń 43-go: fakty, mity, opinie

6 maja (wtorek) - wykłady z modułu europejskiego, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS (ul.Weteranów 18)

 • 11.00 - 13.00 - wykład dr Ihora IIjuszyna
 • 14.00 - 15.00 - otwarcie przez prof. dr hab. Jana Pomorskiego wystawy książek na temat konfliktu na Wołyniu; prezentacja polskich i ukraińskich wydań (Biblioteka Główna UMCS, ul. Radziszewskiego 11)
 • 17.00 - 19.00 - wykład dr Grzegorza Motyki
7 maja (środa)
 • 10.00 - dyskusja panelowa, Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4
  Uczestnicy panelu - I.Iljuszyn, G.Motyka, A.Pawłyszyn, M.Wojciechowski, A.Kuźma (moderator);
 • 18.00 - wspólna modlitwa w intencji ofiar konfliktu na Wołyniu, sprawowana przez:
  bp Mieczysław Cisło, bp Ryszard Karpiński (Delegat Episkopatu Polski d/s kontaktów z Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim), bp Sofron Mudryj (Delegat Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego d/s kontaktów z Episkopatem Polski).
 • 19.30 - polsko-ukraińska biesiada młodzieży.
  Spotkania odbędą się w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20.
  Uczestnicy panelu:
  Dr Grzegorz Motyka - Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie;
  Dr Igor Iljuszyn - Uniwersytet Słowianoznawstwa w Kijowie, Ukraina;
  Marcin Wojciechowski - redaktor działu zagranicznego, "Gazeta Wyborcza", Warszawa;
  Andrij Pawłyszyn - kierownik działu komentarzy, "Lvivs'ka Gazeta", Lwów, Ukraina;
  Anna Kuźma - korespondentka Polskiego Radia na Ukrainie, Polsko-Ukraiński Klub Dziennikarski "Bez uprzedzeń", Warszawa - Kijów.

Organizatorzy:
Samorząd EKPiUU,
Ukraińskie Greckokatolickie Akademickie Duszpasterstwo w Lublinie
Stowarzyszenie Fraternitas.

11.04.2003
11 kwietnia (piątek) o godz.16.00 w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polinii i Cudzoziemców UMCS (ul.Weteranów 18) odbędzie się spotkanie "Biesiada Vincenzowska - nowe odczytanie dzieł Stanisława Vincenza".

  W programie:
 • Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:
  prof. Andrzej Vincenz (Heidelberg)
  prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)
  dr Ewa Serafin (Uniwersytet Wrocławski)
  dr Anna Nasalska (UMCS)
  dr Jan Andrzej Choroszy (Uniwersytet Wrocławski)
  Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze - Sejny)
  mgr Aleksandra Gruca (KUL)
  mgr Lech Giemza (KUL)
 • Promocja książek:
  "Stanisław Vincenz - humanista XX wieku",
  pod redakcją Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002
  Stanisław Vincenz "Na wysokiej połoninie", Fundacja Pogranicze - Sejny 2003

O godz. 20.00 w Centurm Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się Koncert huculskiej kapeli - "Rodzina Tafijczukiw" - Bukoweć (Ukraina)

Organizatorzy: Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów - Lublin Fundacja Pogranicze - Sejny

21.03.2003
21 marca (piątek) o godz.13.00 w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polinii i Cudzoziemców UMCS (ul.Weteranów 18) odbędzie się spotkanie promocyjne książki Mykoły Riabczuka "Od Małorosji do Ukrainy".

  W programie:
 • 13.00 - dyskusja panelowa
  Ewa Rybałt - "Od Małorosji do Mikrorosji";
  Andrij Savenec - "Od України do Ukrainy. Język polityki w przekładzie";
  Olena Betlij - "Czy Ukraina oswoi historię?";
  Tetiana Dziadewicz - "Komparatystyka metodą przełamywania stereotypów".
 • 13.50 - dyskusja
  Mykoła Riabczuk - "Być może rzeczywiście Naród znikąd?"

18.03.2003
18 marca (wtorek) o godz. 16.45 w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polinii i Cudzoziemców UMCS (ul.Weteranów 18) odbędzie się promocja nowego numeru Przeglądu Politycznego poświęconego sprawom Ukrainy.

Czy Ukraina ma wiele twarzy?
Odpowiedzi na pytanie udzielą Iza Chruślińska i Piotr Tyma.

4.11.2002
4 listopada (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka", ul.Radziszewskiego 16, odbędzie się dyskusja politologiczna "Polskie doświadczenie - ukraińska rzeczywistość: mechanizmy wyjścia Ukrainy z kryzysu (możliwość dialogu)"

  Program
 • Część 1.
  • Prezentacja kroniki filmowej: Kryzys władzy politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej 1989-2002.
   Prezentuje Janusz Kowalczyk, doktorant EKPiUU
  • Prezentacja kroniki filmowej: Kryzys władzy na Ukrainie 1999-2002.
   Prezentuje Jurij Hajduk, doktorant EKPiUU
 • Część 2. Doświadczenie Okrągłego Stołu w 1989r. jako mechanizm wyjścia z kryzysu
   Zaproszeni goście:
  • Stanisław Ciosek - Zewnętrzne uwarunkowania okrągłego stołu
  • Janusz Onyszkiewicz - Siły zbrojne w politycznych kryzysach władzy
  • Jan Pomorski - prowadzący
  • Andrzej Stelmachowski - Okrągły stół sukces czy porażka?
   Będą rozpatrywane następujące pytania:
  • Przedstawienie sytuacji z punktu widzenia władz, opozycji, kościoła.
  • Czy istniała alternatywa dla Okrągłego Stołu w Polsce?
  • Zalety i wady Okrągłego Stołu w Polsce.
  • Czy Okrągły Stół był początkiem czy zakończeniem dialogu władzy z opozycją?
 • Część 3. Analiza sytuacji na Ukrainie.
   Zaproszeni:
  • Mychajło Maciach - Czynniki zewnętrzne politycznego kryzysu na Ukrainie.
  • Myrosław Marynowycz - Rola kościoła w konstruowaniu dialogu na Ukrainie.
  • Mykoła Riabczuk - Polskie doświadczenie, a ukraińska rzeczywistość polityczna.
  • Anatolij Romaniuk - Obecny system polityczny na Ukrainie - prowadzący
  • Taras Vozniak - Rola Ukrainy Zachodniej w obecnym kryzysie politycznym na Ukrainie.
  • Antonina Kolodij - Quo vadis Ukraina?
  • Jarosaw Hrycak - Czy historia ma znaczenie?
   Wypowiedzi oraz komentarze na temat:
  • czy Ukraina znajduje się w sytuacji kryzysu?
  • na czym polega problem kryzysu na Ukrainie?
  • scenariusze rozwoju kryzysu na Ukrainie.
  • mechanizmy wyjścia z kryzysu.

  Pytania, dyskusje, wnioski
  Podsumowanie dyskusji - Jan Pomorski, Jarosław Hrycak

30.10.2002
30 października (środa) o godz. 11.00 w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka", ul.Radziszewskiego 16, odbędzie się
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003

18.10.2002
18 października 2002r. (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się seminarium organizowane w ramach festiwalu LUK21 przez EKPiUU oraz The British Council zatytułowane "Europa 2021: Społeczności Transgraniczne".

Seminarium stanowi kontynuację dyskusji rozpoczętej podczas konferencji Europa 2021: Ponad Widzialnymi i Niewidzialnymi Granicami, a poświęcone jest kwestii współpracy transgranicznej. Głównym tematem seminarium będzie dyskusja nad istotą wspólnot transgranicznych oraz wpływem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na wspólnoty zamieszkujące wschodnie tereny przygraniczne - przyszłe granice strefy Schengen. Udział w seminarium wezmą: prof. Norman Davies, dr Katarzyna Wolczuk z Centrum Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu w Birmingham, dr Georgii Kasianov z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prof. Jan Pomorski - Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. Ziemowit J. Pietraś - Dziekan Wydziału Politologii UMSC, a także liczni specjaliści z Polski i Ukrainy.

Program:
10.15
Powitanie
Ewa Rybałt, Kanclerz EKPiUU
Tim Simmons, Deputy Head of Mission, Ambasada Brytyjska
Susan Maingay, Dyrektor, The British Council Poland
10.35
"Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej", dr Katarzyna Wolczuk
11.15
"Ukraina między Rosją i UE", dr Georgii Kasianov
12.00
"Scenariusz stosunków polsko-ukraińskich", dr Beata Surmacz
12.20
"Przyszłość polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w perspektywie rozszerzenia UE na wschód", mgr Janusz Kowalczyk
12.45
"Aktualności stosunków polsko-ukraińskich", dyskusja panelowa prowadzona przez prof. Normana Daviesa
prof. Ziemowit J. Pietraś - Politologia UMCS
prof. Jan Pomorski - Prorektor UMCS
dr Beata Surmacz - Politologia UMCS
mgr Janusz Kowalczyk - Doktorant EKPiUU
13.20
Dyskusja plenarna

Seminarium odbędzie się w języku angielskim (organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski) w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS przy ul. Weteranów 18.

17.10.2002
17 października 2002r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się wykład otwarty dr Georgija Kasianova "Nacjonalizm ukraiński"

Wykład odbędzie się w języku ukraińskim w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS przy ul. Weteranów 18.