Byłe Władze

Władze

Pierwszy Przewodniczący Konwentu EKPiUU w latach 2001 - 2004

Prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek Rady Wykonawczej UNESCO, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH), dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Prof. dr  hab. Jerzy Kłoczowski


Pierwsza Kanclerz EKPiUU w latach 2001 - 2004

Dr Ewa Rybałt

Historyk sztuki, absolwentka rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza, członek biura Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów, pracownik naukowy Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

dr Ewa  Rybałt


Przewodniczący Konwentu EKPiUU w latach 2004 - 2006
Członek Konwentu EKPiUU w latach 2001 - 2006

Prof. dr hab. Jan Pomorski

Kierownik Zakładu Metodologii Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Prorektor UMCS w latach 1999-2005, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Rektorów Uniwersytetów Europejskich Higher Education for United Europe (Lublin 2004).

Prof. dr hab. Jan Pomorski


Kanclerz EKPiUU w latach 2004 - 2006

Dr Grzegorz Kuprianowicz

Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wiceprzewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.

dr Grzegorz Kuprianowicz


Przewodniczący Konwentu EKPiUU w latach 2006 - 2009

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prorektor ds. nauki, współpracy z zagranicą i promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2004-2008. Od 2002 kierownik Katedry Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej KUL. W latach 2002-2005 dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie. Wyróżnienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego za przygotowanie standardów nauczania studiów licencjackich i magisterskich kierunku nauka o rodzinie (2003). Przewodniczący Komitetu Sterującego ogólnopolskiego programu Sieci Uczelni Wolnych od Uzależnien powołanego w dniu 20 lutego 2005 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Ks.  prof. dr hab. Mirosław Kalinowski


Kanclerz EKPiUU w latach 2006 - 2009

Dr hab. Włodzimierz Osadczy

Historyk, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Komisji Europy Wschodniej PAU, członek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, prezes Stowarzyszenia Polska-Armenia oddział Lublin.

Dr hab. Włodzimierz Osadczy


Przewodniczący Konwentu EKPiUU w latach 2009 - 2011

Prof. Petro Bech

Prorektor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, wybity specjalista w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, teorii i praktyki translacji, leksykografii translatorskiej, współczesnych technologii informacyjnych, managementu w stosunkach międzynarodowych.

Prof. Petro Bech


Vice przewodniczący Konwentu EKPiUU

w latach 2009 - 2011

Prof. dr hab. Stanisław Chibowski

Prorektor ds. Kształcenia UMCS, kierownik Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów, członek Rady Redakcyjnej rocznika „Physicochemical Problems of Mineral Processing”, członek Komisji Chemii Jądrowej i Redakcyjnej Państwowej Agencji Atomistyki, a także Rad Naukowych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

Prof. dr  hab. Stanisław Chibowski


Kanclerz EKPiUU w latach 2009 - 2011

Ks. dr Aleksy Kucy

Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, politolog, religioznawca, językoznawca, metodyk translacji, analityk informacji międzynarodowej, dyrygent cerkiewny, tłumacz.

kanclerzak